torsdag 20 december 2012

Äntligen besked om utjämningen!
Drygt ett och ett halvt år efter det att jag den 27 april 2011 överlämnade betänkandet "Likvärdiga förutsättningar" från Utjämningskommittén.08 kommer äntligen ett förslag från regeringen. Genom en politisk kompromiss får de tolv kommunerna med landets högsta skattekraft ett statligt bidrag på drygt en miljard kronor. Detta bidrag mildrar marginaleffekterna för de här kommunerna och innebär att de får behålla en större del av sin egna skattekraftsökning än med nuvarande system.

Genom den här kompromissen kunde Moderaterna, och i viss mån även Folkpartiet, till slut acceptera förslaget från Utjämningskommittén, ett förslag som alla övriga riksdagspartier i fullständig enighet ställt sig bakom.

Det är naturligtvis bra att man nu enats om ett förslag som i alla övriga delar följer kommitténs betänkande. Det innebär att de stora orättvisor som idag finns inom det nuvarande systemet rättas till och att de strukturella skillnaderna som finns mellan olika kommuner för obligatoriska verksamheter utjämnas till det bättre. Förskolan har varit ett område som gynnat vissa kommuner på andras bekostnad. Sedan flera år tillbaka får förortskommunerna i Stockholm 60% mer resurser för varje förskolebarn jämfört med landsortskommunerna. Detta trots att behovet är detsamma.

Det är bra att kommuner och landsting äntligen får ett besked, vilket är viktigt för planeringen av 2014 års budget. Det är också bra att regeringen tillför nya pengar för att finansiera det bidrag som höginkomstkommunerna nu får ta del av, så att inte kommuner som har en befolkning med lägre skattekraft drabbas ytterligare.

För Markaryds del innebär det, enligt regeringens beräkningar, ett tillskott på 954 kr/invånare, vilket blir ganska precis 9 miljoner kronor. Nettoeffekten blir dock något lägre, eftersom alla kommuner får vara med och finansiera de införselregler som innebär att alla negativa förändringar införs stegvis under ett antal år. För Kronobergs län blir det positiva effekter för landstinget och samtliga kommuner utom Växjö.

Konsekvenser för Kronobergs län:
Alvesta +97 kr/inv.
Lessebo +119 kr/inv.
Ljungby +142 kr/inv.
Markaryd 954 kr/inv.
Tingsryd +881 kr/inv.
Uppvidinge +226 kr/inv.
Växjö -592 kr/inv.
Älmhult +314 kr/inv.
Landstinget Kronoberg +306 kr/inv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar