söndag 30 december 2012

I Markaryd lever man längst!
Hela mittuppslaget i dagens Aftonbladet handlar om Markaryd! Anledningen är att i Markaryd lever man längst i hela landet. Enligt forskarna finns det fem unika, små områden i världen, s k blå zoner, där människor lever längre än någon annanstans. En av dessa blå zoner finns alltså i Sverige, där Markaryd utmärker sig genom att här blir man äldst.

Begreppet "blå zon" myntades 2004 av den belgiske demografen Michel Poulin. Detta intresserade journalisten och författaren Henrik Ennart som började studera om det kunde finnas en blå zon också i Sverige, vilket han alltså kom fram till att det gör. I Sverige finns det ett sammanhållande band som sträcker sig från Öland över södra Småland och ner i nordöstra Skåne. Henrik Ennart konstaterar i sin bok "Åldrandets gåta" att här är andelen hundraåringar överlägset högre än i andra delar av landet. Allra äldst blir man således i Markaryd där jämförelsetalet hundraplussare per 100.000 invånare är 84. Boken finns ute i handeln den 14 januari.

Orsakerna till detta kan man naturligtvis spekulera i, men det är väl inte en alltför djärv gissning att det har med både arv och miljö att göra. De som idag uppnår en så hög ålder i Markaryd har fått slita hårt. Man har levt under små omständigheter och fått arbeta inom industrin och med små jordbruk. Idag arbetar fortfarande ca 44% av befolkningen inom tillverkningsindustrin, även det en av de högsta siffrorna i Sverige. Vidare har vi fortfarande en ganska låg utbildningsnivå och ingen utpräglad filosofi av renlevnad, vilket är lite paradoxalt. Det finns nämligen över hela världen en klar koppling mellan akademisk utbildning och hög ålder. Samtidigt tror jag att man mår ganska bra, det finns en närhet i relationerna mellan människor och en god social tillvaro med en väl fungerande civil sektor och många ideella organisationer.

En del av dessa förklaringar passar också in på vad forskningen kommit fram till vad gäller det som utmärker folket i de blå zonerna. Förutom ett allsidigt och måttfullt intagande av kost och dryck undviker man stress, man är sociala och integrerade, man upplever tillvaron som meningsfull och man prioriterar familjen. Ganska bra egenskaper!

Sedan ett antal år tillbaka har vi använt oss av visionen "Det ska vara gott att leva, arbeta och verka i Markaryds kommun". Resultatet av Henrik Ennarts studier bekräftar att så faktiskt är fallet. Därmed kan vi lägga ytterligare ett skäl till varför man ska flytta till Markaryds kommun; här lever vi längst i Sverige. Ett skäl så gott som något!

Övriga blå zoner är Okinawa (Japan), Sardinien (Italien), Nicoyahalvön (Costa Rica), Ikaria (Grekland) och Loma Linda (Kaliforninen, USA).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar