fredag 30 november 2012

Alliansens budget klubbades igenom
Igår avslutades budgetarbetet för 2013 genom att Alliansens i Markaryd budget klubbades igenom i sin helhet vid ett långt kommunfullmäktigesammanträde. Samtliga våra förslag inklusive de tilläggsyrkanden som vi förde fram under debatten vann gehör hos kommunfullmäktige.

Detta är den elfte budgeten som Kristdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet lägger tillsammans. Visserligen är det en ganska stram budget, men den innehåller också en hel del satsningar. Det blir ingen skattehöjning, något som socialdemokraterna ivrigt förespråkade, utan skattesatsen blir oförändrad. Därmed kommer det nästa år bara att vara en kommun i länet som har lägre skatt än Markaryd.

Alliansen vill så långt möjligt undvika att uttaxera mer pengar än nödvändigt från våra invånare. Innan vi begär av våra kommuninvånare att de ska betala mer i kommunalskatt måste vi se till att de pengar vi redan har används så optimalt som möjligt och använda oss av de resurser vi har. En höjning av kommunalskatten är och förblir den mest orättfärdiga skattehöjningen, eftersom den framför allt drabbar låginkomsttagare, pensionärer och redan utsatta familjer. Dessutom riskerar en skattehöjning under en lågkonjunktur att slå ännu hårdare mot de allra svagaste grupperna, vilket fördelningspolitiskt är fullständigt fel.

Detta, och allt det andra därtill, har vi varit helt överens om mellan Allianspartierna under budgetarbetet. Jag är både glad och tacksam över det fina samarbete vi har inom majoriteten och över den vilja vi har att arbeta för kommunens bästa!

En hel del av Alliansens budget, som nu är klubbad, är redan presenterad och den går att läsa här.

Ytterligare några förslag klubbades igenom igår, vilket bland annat innebär följande:

  • Utökade resurser till socialnämnden i form av ett anslag för oförutsedda utgifter
  • Satsning på mest sjuka äldre
  • Ökat anslag till barn och ungdomar med särskilda behov inom särskolan
  • Fria bussresor inom kommunen för alla ungdomar från och med år 7 och uppåt
  • Ökat verksamhetsbidrag till kultursatsningar
  • Utökat verksamhetsbidrag till ridskolan
  • Två nya skolbyggnader på Höjdenområdet
  • Renovering av Strömsnässkolan
  • Satsning på attraktivt centrum
  • Oförändrad utdebitering

När det här året är slut, har Alliansen i Markaryd haft det yttersta ansvaret för kommunen i tio år. Under de här tio åren har det hänt en mängd positiva saker i Markaryds kommun. När vi nu lägger fram vårt elfte budgetförslag lovar vi att fortsätta arbeta i samma anda och med samma uthållighet som vi hittills gjort för att Markaryds kommun ska bli en ännu bättre kommun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar