torsdag 31 maj 2012

Stoppa EU:s föreningsmoms - NU!Under året kommer EU:s ministerråd att fatta slutgiltigt beslut gällande om ideella föreningar får undantas från EU:s momsregler. Under de närmaste veckorna kommer Kristdemokraterna i Markaryds kommun att via brev eller mail rikta sig till alla föreningar i kommunen med en uppmaning att ansluta sig till momsuppropet mot EU:s förslag.  Ett införande av föreningsmoms skulle innebära ett hårt slag mot det ideella arbetet. Vi uppmanar därför kommunens, och gärna länets, föreningar att ansluta sig till detta upprop - www.stoppaföreningsmomsen.nu – via internet för att visa hur viktig frågan är i Sverige. Genom att skriva på uppropet ger föreningarna Sveriges regering stöd i kampen för att stoppa förslaget.

Om förslaget går igenom kommer det att innebära ett hårt slag mot svenskt föreningsliv. Momsen kommer såväl praktiskt som ekonomiskt att bli en börda för ideella föreningar såsom idrottsklubbar, kulturföreningar, biståndsorganisationer, trossamfund. Risken är att en stor del av kärnan i det ideella arbetet, efter ett sådant införande, varken skulle vara lönsamt eller ideellt.

Den ideella sektorn spelar en central roll som förenande kitt i vårt samhälle. I föreningar växer och utvecklas vi som människor och blir en del i ett större sammanhang. Alla de ideella insatser som görs i Sveriges föreningar kan inte nog uppskattas och bör inte beskattas.

På webbsidan www.stoppaföreningsmomsen.nu finns det upprop vi nu söker stöd för. Vi kommer att skicka en inbjudan till alla föreningar i Markaryds kommun som vi har adresser till och hoppas att uppropet också kan spridas till andra kommuner. Föreningar signerar uppropet genom att skriva in en unik kod de får i brevet.

Kristdemokraterna har under lång tid arbetat aktivt med frågan och söker nu stöd i det fortsatta arbetet mot ett införande av föreningsmomsen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar