torsdag 24 maj 2012

Beslut om fortsatt skolsatsningKommunfullmäktige i Markaryds kommun beslutade i kväll med en förkrossande majoritet att ställa sig bakom Alliansens förslag till fortsatt skolsatsning. Förslaget, som jag beskrivit i detalj i tidigare blogginlägg, innebär att vi fullföljer det redan påbörjade arbetet med Höjdenskolan etapp 2 liksom åtgärderna på Huneskolan. Byggnationen av två nya huskroppar på Höjden, matsal, undervisningslokaler och kök ska stå klara så snart som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt.

Vidare vill vi tidigarelägga åtgärderna på Strömsnässkolan och påbörja dem så snart som möjligt när budgeten för 2013 väl är klubbad i november.

Utredningen om Hunehallen visar på ett större bekymmer än vad som tidigare varit känt. Självklart vill vi tillgogodose skolans och föreningslivets krav på ändamålsenliga lokaler. För Hunehallen är det oerhört viktigt att göra rätt sak. Här talar vi om riktigt stora kostnader, varför ett uppdrag ges att till budgetberedningen redovisa vilka åtgärder i form av förbättrat lokalutnyttjande, omfattande renovering eller t o m nybyggnation, som är det långsiktigt mest kostnadseffektiva och verksamhetsmässigt bästa.

Det känns riktigt skönt att beslutet nu är fattat i mycket stor enighet och att få börja arbeta med att verkställa denna satsning. Ändamålsenliga skollokaler är en viktig del för att eleverna ska lyckas med sin utbildning. Men minst lika viktigt är det med bra lärare och ett gott ledarskap och i alla dessa delar måste vi lyckas. Alliansens ambition är tydlig i det fallet och den kommer vi tillsammans att arbeta vidare för att förverkliga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar