tisdag 15 maj 2012

Klart med bowling i Markaryd!Vid dagens sammanträde med kommunstyrelsen klubbades de sista formaliteterna som innebär att startskottet går för den efterlängtade bowlinghallen i Markaryd. Beslutet firades med specialbeställda bowlingtårtor tillsammans med arrendatorerna, sponsorerna, bowlingklubben och kommunstyrelsen. Beslutet innebär att byggnationen startar omgående för att möjliggöra spel i den nya bowlinghallen så snart som möjligt. Ett nybildat bolag med Ekebacken Hotell & Konferens och Joakim Back som ägare kommer genom ett hyres- och driftavtal att driva bowlinghallen. Därmed blir det en mycket lokal koppling till näringslivet i Markaryd - en lösning som samtliga parter känner sig mycket nöjda med. På bilden ovan ses Eva Niklasson och Joakim Back som företräder det nybildade bolaget.


Enligt avtalet kommer Markaryds kommun att uppföra en bowlinghall i direkt anslutning till badanläggningen "Hannabadet". Därmed får det vackra och redan attraktiva området kring konferensanläggningen, gymnasieskolan och folkhögskolan ytterligare en attraktion. Totalkostnaden för anläggningen uppgår till 7,8 miljoner kronor varav nästan en miljon läggs på förbättringsåtgärder i själva badanläggningen. Arrendatorernas bolag hyr hallen och driver bowlingverksamheten genom ett arrendeavtal. Dessutom investerar det nybildade bolaget i banor och övriga inventarier i bowlingdelen. NIBE AB, Markaryds Sparbank och MIBAB bidrar med totalt 4 miljoner kronor, vilket visar vilken angelägen satsning detta är inte minst för näringslivet i Markaryd. Styrelsen i den ganska nybildade föreningen Markaryds Bowlingklubb har också lagt ner ett mycket ambitiöst arbete för att den här satsningen skulle bli verklighet.

Jag vill verkligen tacka alla som på något sätt bidragit till att vi nu kan starta upp det här projektet på allvar. Ett mångårigt och idogt slit, där många parter bidragit till att gång på gång blåsa liv i projektet, bär nu frukt och vi kan alla se fram emot att låta kloten rulla om några månader. Ett stort tack till er alla! Och ett lika stort lycka till önskar jag Eva och Joakim som kommer att driva den nya bowlinghallen!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar