fredag 5 mars 2010

Trippel Salchov av Sydvatten

Miljödomstolens dom i fredags, som slog fast att Sydvatten AB i över 20 år och utan tillstånd tagit ut enorma mängder grundvatten från området kring Bolmentunneln, har väckt stor uppmärksamhet framför allt i Skåne. Inte så konstigt eftersom 14 kommuner använder sig av detta grundvatten, tillsammans med råvatten från sjön Bolmen. Inte oväntat råder det också delade meningar om hur man ska tolka domen.

Personligen tycker jag att domen är ganska solklar och har hållit fast vid min tolkning. Sydvatten har däremot genom sin VD under de senaste dagarna presterat piruetter som inte står konståkarna från OS i Vancouver långt efter. Från att konsekvent ha förnekat att domen skulle ha någon som helst betydelse har hela ärendet på fem dagar ”eskalerat och fått alldeles för stora proportioner”.

Nu inbjuder Sydvattens VD Markaryds kommun till diskussioner för att hitta gemensamma lösningar så att kommunen ska kunna etablera verksamheter intill tunneln. Samma bolag slängde bokstavligen ut oss från huvudkontoret i Malmö i november 2008 med orden ”vi kommer aldrig att medverka till någon gemensam lösning mellan oss i det här området”.

Jag undrar försynt vilken nyvunnen kunskap som erhållits den senaste veckan? I över fyra år har Sydvatten, med benäget bistånd av Länsstyrelsen i Kronobergs län, konsekvent motarbetat alla kommunens förslag att förena motstående intressen. Plötsligt, under den här veckan, är man intresserad att diskutera. Inte kan det väl bero på Miljödomstolens dom i fredags?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar