tisdag 23 mars 2010

Regionfrågan igen

Region Skåne har, enligt Smålandsposten, förnyat kontakterna och vill väcka nytt liv i den avsomnade frågan om en ny sydsvensk storregion där Kronoberg kan ingå. Vänsterns landstingsledamot Lennart Värmby är snabbt ute med en kommentar där denna invit raskt avfärdas.

För Kronobergs del skulle det helt klart vara bäst med en orientering till en stark sydsvensk region. Tillsammans med nordöstra Skåne kan Kronoberg utgöra en kraft som ger balans i denna framtida storregion. En orientering söderut skulle också kunna hålla ihop och gynna hela länet. Inte minst mot bakgrund av det samarbete och utbyte vi redan har söderut. Alternativet med en region tillsammans med Jönköping, Kalmar och ev. Östergötland kommer under alla omständigheter att splittra länet. För oss i den sydvästra delen finns ingen funktionell tillhörighet eller utbyte åt det hållet och därmed kan en sådan region inte heller bli aktuellt för vår del.

Det är ingen hemlighet att såväl vänstern som centern i Kronoberg vurmar för en småländsk region. Trots ett enigt beslut i Regionfullmäktige om att länet ska söka sig söderut har det hela tiden varit en läpparnas bekännelse. Värmbys uttalande bekräftar bara detta faktum.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar