onsdag 17 mars 2010

Är man stor, får man göra som man vill, tycker Sydvatten

Det tycks i alla fall vara Sydvattens paroll om man ska tro bolagets VD, Jörgen Johansson, som i ett inslag i Studio Ett försvarande varför just Sydvatten ska tillåtas spela i en egen division. Trots att Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt nyligen slagit fast att Sydvatten saknar tillstånd för att årligen bortleda 6,3 miljoner kubikmeter grundvatten från området kring Bolmentunneln, menar han att verksamheten ska få fortsätta utan tillstånd. Det spelar ingen roll!

Bolmentunneln är viktig för hela Skånes vattenförsörjning, säger Jörgen Johansson. Därför är det helt orealistiskt att ta tunneln ur drift för att täta den. Vad han inte säger är att Bolmentunneln sedan ett år är tagen ur drift för ännu ett omfattande ras, tunneln tycks rasa ihop stup i kvarten. Det skulle också innebära helt orimliga ekonomiska konsekvenser att täta tunneln.

Sydvattens VD menar alltså på fullt allvar att det inte råder likhet inför lagen. Är man bara tillräckligt stor och viktig, ska man få ta sig vilka friheter som helst. Alla vi andra vanliga människor ska däremot rätta oss efter lagar och regler. Och vad gäller för andra företag? Det ska inte heller behöva kosta Sydvatten något att åtgärda ett gigantiskt och otillåtet bortledande av grundvatten. Nej, det här är så angeläget att Sydvatten ska få fortsätta att profitera på andras bekostnad utan att domstolen ska lägga sig i det.

Sydvatten ägs av 14 skånska kommuner. Jag ställer mig frågande till om de kommunpolitiker som sitter i styrelsen verkligen är medvetna om vad som pågår? Förstår man vad det är deras VD säger och är detta ett agerande som de 14 skånska kommunerna sanktionerar? Eftertankens kranka blekhet kan ibland vara att reflektera över hur man själv skulle vilja bli behandlad. Kanske finns det möjlighet att rätta till begångna misstag och hitta gemensamma lösningar på motstående intressen. Dagens uttalanden av Sydvattens VD gör det i alla fall inte enklare att hitta dessa lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar