fredag 18 december 2009

Vem sitter på "guldägget" om inte Sydvatten?

Replik på inlägg i Smålänningen den 15 december från Yngve Malmquist.

Om uppgiften att Bolmentunneln skulle vara ett ”guldägg som kan generera inkomster åt Markaryds kommun och dess invånare” hade varit korrekt, kanske det funnits mindre anledning att klaga. Dessvärre ser verkligheten annorlunda ut.

Enligt uppgifter från Sydvatten och Länsstyrelsen leds cirka 6 miljoner kubikmeter grundvatten årligen bort från området utmed Bolmentunneln utan att markägarna får en krona i ersättning. Denna rätt vill Markaryds kommun få prövad i Miljödomstolen.

Sydvatten har rätt att årligen leda bort maximalt 200 miljoner kubikmeter råvatten från sjön Bolmen. De enda som erhåller ersättning för detta är kraftbolagen, som får pengar för den fallförlust bortledandet medför. Markägare får ingenting.

Införandet av ett riksintresse skulle, enligt Naturvårdsverkets förslag, ge Sydvatten ett gratis skydd för sin verksamhet inom ett cirka 120 kvadratkilometer stort område utmed tunneln utan att man behöver ersätta markägarna med en enda krona.

Detta borde Yngve Malmquist, tidigare vattenexpert vid Boverket, känna till.

Rimligtvis borde väl den som har nytta av tunneln och vattenbortledningen och som har det största egenintresset för att denna verksamhet skyddas också få bära kostnaderna? Inte ska väl markägarna behöva förlora dubbelt upp?

Så vem sitter på ”guldägget” om inte Sydvatten?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar