onsdag 23 december 2009

Tråkig julklapp

Det är med stor besvikelse vi idag via media får ta del av beskedet att Bactiguard inte vill etablera sig i Markaryd. Så sent som för en vecka satt vi i diskussioner med företagsledningen och fick då helt andra signaler. Beskedet att Bactiguard väljer Eslöv som plats för sin framtida produktion fick vi genom ett TT-meddelande.
.
Även om besvikelsen är stor kan vi konstatera att vi från Markaryds kommun har gjort mer än vad som kan förväntas från en kommun för att få den här etableringen till Markaryd. Vi har bland annat erbjudit hyra eller köp av anpassade lokaler i ett synnerligen attraktivt läge, utbildningspaket och lokal samverkan med Arbetsförmedlingen. Däremot har vi avvisat förväntningarna på direkta subventioner. För oss är det viktigt att behandla alla företag i kommunen på ett likvärdigt sätt.
.
Det känns bittert att få det här beskedet via media. Inte minst mot bakgrund av att vi så sent som förra måndagen träffade företagsledningen på plats i Markaryd för att diskutera nya och framkomliga lösningar.
.
Markaryds kommun har under drygt ett halvår fört nära diskussioner med Bactiguard om en etablering i Markaryd. Förutom att ha erbjudit lämpliga lokaler har kommunen lagt ner ett omfattande arbete med att förmedla kontakter med Länsstyrelsen, Regionförbundet och regeringen samt visat på möjligheter till extern privat medfinansiering. Tyvärr har Bactiguard inte ansett detta vara tillräckligt, varför vi bara kan gratulera Eslöv till etableringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar