tisdag 22 december 2009

Nu kan Pågatågen till Markaryd bli verklighet

Elva kommuner i nordöstra Skåne och Småland skickar idag en gemensam avsiktsförklaring till Näringsdepartementet på ett framtida samarbete som bekostas med 50,3 %. Kommunerna i nordöstra Skåne och södra Småland vill tillsammans med Region Skåne och Skånetrafiken samt Regionförbundet södra Småland verkar för en stark och balanserad utveckling i området. Förslaget förbättrar kommunikationerna avsevärt genom bättre eller helt nya tågförbindelser. För att projektet ska bli verklighet måste även regeringen skjuta till pengar för spårinvesteringar.
.
– Det är mycket glädjande att elva kommuner, två regioner och Banverket idag ställer sig bakom en helhetslösning för att få regionaltågen att rulla, säger Bengt Germundsson. Den avsiktsförklaring som idag lämnas in till regeringen är resultatet av ett intensivt och mångårigt arbete och jag är mycket glad att vi nu ser att dagen för tågstopp i Markaryd kommer allt närmare. Många goda krafter har medverkat till det förslag vi idag lämnar in och jag vill särskilt rikta ett tack till den näringslivsgrupp som så engagerat har medverkat i arbetet att förverkliga Pågatåg NO.
.
Pågatåg Nordost är en strategiskt viktig tågsatsning för tillväxten i nordöstra Skåne och södra Småland. Att bygga ut tågtrafiken är därför högt prioriterat av Region Skåne, Regionförbundet södra Småland, kommunerna och näringslivet i området. Även Banverket ser positivt på projektet. Som en del i det framtida infrastrukturarbetet har parterna kommit överens om hur trafiken kan utvecklas. Pågatågsdelegationens förslag är att regionerna och kommunerna står för 50,3 procent av de investeringar som behövs i stationer och spår.
.
– Pågatåg Nordost kommer att få stor betydelse för sysselsättningen och tillväxten i södra Småland och Skånes nordöstra del, som nu knyts ännu närmare tillväxtområdet i Öresundsregionen, säger Bengt Germundsson. Det är därför mycket glädjande och av stor betydelse att Regionförbundet södra Småland och Region Skåne samarbetar i denna angelägenhet.
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar