torsdag 17 december 2009

Länsstyrelsens agerande bör granskas öppet!

Svar på debattartikel i Smålänningen den 14 december från P-O Törnqvist, kommunikatör på Länsstyrelsen.

Det är beklagligt att Länsstyrelsen inte var lika angelägen att föra en dialog under hösten 2008 då ärendet med detaljplanerna behandlades. Nu är det så dags!

Törnqvist nämner inte ett ord om bakgrunden till varför det finns anledning att ifrågasätta Länsstyrelsens trovärdighet. Denna diskussion vill han inte föra i media, vilket kanske kan förklaras med några exempel:

- Den 7 juni 2005 genomfördes ett dokumenterat samråd inför kommunens förvärv av mark i det aktuella området. Länsstyrelsen meddelade då att man såg positivt på en exploatering i området.
- Vid ett möte på Länsstyrelsen den 9 januari 2008 förnekar man att detta samråd ägt rum.
- En chefstjänsteman uttrycker vid samma möte, och i landshövdingens närvaro, sin personliga uppfattning som grund för att inte tillåta någon verksamhet i området.
- För att skydda vattnet i Bolmentunneln har kommunen infört vattenskyddsområde med särskilda restriktioner upp till 300 meter från tunneln. Detta har Länsstyrelsen bestämt avstyrkt.
- Länsstyrelsen anlitade hösten 2008 statens expertmyndighet, SGI, eftersom man själv saknade kompetens. SGI konstaterade i två ytt-randen att kommunen infört ett tillräckligt skydd för tunneln.
- Den 2 januari 2009 vet Länsstyrelsen bättre, eftersom man helt enkelt struntar i SGI:s expertutlåtande. Man stöder sig i stället på Sydvattens egen utredning och upphäver detaljplanen.
- Länsstyrelsen har, trots kommunens begäran, inte gett något besked om hur mycket grundvatten man anser Sydvatten har rätt att leda bort och i vilken vattendom detta finns fastslaget.
- Länsstyrelsen har avslagit kommunens begäran att Sydvatten ska åläggas att förstärka tunneln så att den tätas och blir stabil mot ras.
- Riksintresset gäller ”i första hand tunneln” men ”om lagstiftningen framöver så medger, även råvattentäkten”, dvs sjön Bolmen. Detta vill man av någon anledning inte framhålla i dagsläget.

Jag skulle kunna ge fler exempel som styrker min grund för att ifrågasätta Länsstyrelsens trovärdighet och opartiskhet i ärendet. Den som vill bilda sig en egen uppfattning kan ta del av de ganska många handlingar som finns diarieförda. För mig står det fullständigt klart att en part, Sydvatten AB, får en positiv särbehandling som inte något annat företag i länet kommit i närheten av. Konsekvenserna av att Sydvatten har en bristfällig anläggning och verksamhet ska, enligt Länsstyrelsen, drabba markägare och andra intressenter. Man kan fråga sig varför?

1 kommentar:

  1. Helt otroligt hur staten uppträder mot enskilda. Vi är många som hoppas du ska lyckas få rätt i det här ärendet.

    SvaraRadera