fredag 10 augusti 2018

KD vill att man ska kunna tanka biogas i Markaryds kommun

Bilden lånad från www.bengtsfors.se

För att göra det möjligt att ställa om från fossildrivna fordon till mer miljövänliga, räcker det inte med enbart fler laddstolpar för elbilar. Därför vill Kristdemokraterna i Markaryd göra det möjligt att även tanka med biogas. Redan under augusti kommer jag att ta initiativ till att en tankstation för biogas ska kunna etableras i Markaryds kommun.

I samband med att beslut fattades i kommunfullmäktige i februari i år om att bilda ett gemensamt avfallsbolag tillsammans med Växjö, Lessebo, Älmhult, Tingsryds och Markaryds kommuner fattades även ett beslut om att införa fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall.

Under hösten 2018 kommer det nya avfallsbolaget SSAM (Södra Småland Avfall och Miljö) att handla upp en ny entreprenad för fastighetsnära insamling av hushållens mat-, rest- och förpackningsavfall för Markaryd och Älmhults kommuner. Jag sitter som kommunens representant i avfallsbolagets styrelse och tycker att man i samband med denna upphandling ska ställa krav på att insamlingsfordonen ska köras på biogas.

Diskussioner har därför förts under våren med en aktör som är intresserad av att etablera en tankstation för biogas i Markaryd under förutsättning att beslut fattas att kommunen prioriterar ett antal biogasdrivna fordon i samband med kommande fordonsinköp samt att de renhållningsfordon som ska handlas upp inom ramen för insamlingsentreprenaden också kommer att drivas med biogas. En sådan inriktning skulle innebära en tillräckligt stor volym av fordon för att göra en etablering möjlig.

Biogas är ett av de drivmedel som har absolut lägst klimat- och miljöpåverkan. Jämfört med bensin och diesel är utsläppen av koldioxid upp till 90 procent lägre med biogas. Dessutom ger gasdrivna fordon sänkta utsläpp av kväveoxider och partiklar.

Genom införandet av fastighetsnära insamling av hushållsavfallet kommer den organiska fraktionen av avfallet att sorteras för sig och skickas till en rötningsanläggning. Den fastighetsnära insamlingen bidrar då till produktion av biogas. Om sedan biogasen kan användas till att driva våra insamlingsfordon, blir miljöeffekten för Markaryds kommun ännu bättre.

Under våren har Markaryds kommun handlat upp fem stycken elbilar till socialförvaltningen. Leveranstiden på elbilar är dock lång, upp till ett år, vilket innebär att elbilarna inte kommer att kunna levereras förrän en bit in på nästa år. Om en tankstation för biogas etableras i Markaryds kommun skulle detta innebära betydligt större möjligheter att snabbare ställa om till en fossilbränslefri, och därmed mer miljövänlig, fordonsflotta för Markaryds kommun. Dessutom skulle en tankstation för biogas göra det möjligt för såväl privatpersoner som företag att gå över till biogasdrivna fordon.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar