fredag 31 augusti 2018

Invigning av Nobelmuséets utställning i Markaryd
Idag hade vi den stora glädjen att få hälsa Nobelmuséet välkommen till Markaryd! För första gången invigdes en utställning från Nobelmuseet utanför Stockholm. Syftet med utställningen är att visa elever hur nyfikenhet på naturvetenskap, teknik och matematik kan förändra världen. Detta är resultatet av ett unikt samarbete mellan Nobelmuseet, Maker tour – Mot nya höjder, NIBE och Markaryds kommun. Utställningen lockade en kvarts miljon besökare i Stockholm och kommer nu att visas under sex månader i Markaryd.

På plats fanns Nobelmuséets chef Olov Amelin som invigningstalade tillsammans med Therése Ullström, utbildnings- och kulturförvaltningen, Markaryds kommun, Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör, Region Kronoberg samt Gerteric Lindquist, VD och koncernchef i NIBE. Varje talare knöt samman ett band från respektive part som symboliskt visade på det goda och nära samarbete som gjort den här utställningen möjlig.
Nobelutställningen i Markaryd består egentligen av två delar. Ett besök på själva Nobelutställningen, där man får lära sig mer om de banbrytande upptäckter som några nobelpristagare varit med om att ta fram. Detta sker i en interaktiv miljö, där besökarna själva får vara en del och upptäcka innovationerna. Dessutom ingår ett arbetsplatsbesök på en industri i Markaryd där man får se och uppleva hur nyutvecklad teknik används i verkligheten. Totalt är det elva företag i Markaryd som på så sätt öppnar upp sina verksamheter för besökarna.
Samtliga skolor i regionen bjuds nu in för att eleverna ska få lära sig mer och förhoppningsvis utveckla ett intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Kostnaden för resorna betalas av Region Kronoberg och redan nu tycks intresset från länets skolor vara mycket stort. Markaryds kommun finansierar själva Nobelutställningen och NIBE har upplåtit lokalerna, som renoverats och inretts på ett smakfullt sätt. På bottenplanet finns själva Nobelutställningen, medan man en våning upp kan ta del av Markaryds industrihistoria fram till idag liksom några världsledande produkter inom NIBE:s stora sortiment av energilösningar.
Det är fantastiskt roligt att vi lyckats få Nobelutställningen till Markaryd och jag är stolt över att Markaryds kommun fått vara med som en bidragande del till att förverkliga det här projektet. I Markaryd har vi ett fantastiskt bra samarbete mellan näringslivet och kommunen och ett av våra gemensamma mål är att stimulera våra elevers intresse för naturvetenskap och teknik. Självklart hoppas jag att många ska ta tillfället i akt att besöka utställningen och imponeras av några av de människor och innovationer som ligger till grund för och används i flera av de produkter som idag tillverkas i olika företag i Markaryd.

Ett stort tack till alla som bidragit för att göra hela det här projektet möjligt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar