måndag 10 september 2018

TACK för förtroendet!

Tack, alla väljare i Markaryds kommun som än en gång visar förtroende för Kristdemokraterna i Markaryd!

Resultatet i valet till kommunfullmäktige i Markaryd blev än en gång överväldigande. Visserligen nådde vi inte lika högt som i förra valet utan minskade till 39,4 %, vilket innebär att vi på valnatten går från 16 till 15 mandat. Mot bakgrund av SD:s framgångar och den mycket stora inflyttningen av nyanlända till den norra kommundelen med allt vad det inneburit, känns det överväldigande att vi för tredje valet i rad når ett så här högt valresultat i kommunvalet.

Tillsammans med M och C, som behåller sina mandat kommer vi även i fortsättningen att ha en stabil Alliansmajoritet i Markaryds kommunfullmäktige med ett sammantaget valresultat om 52 %, eller 19 av 35 mandat. Även om det skulle bli någon förändring efter onsdagens slutliga sammanräkning kommer det inte att påverka majoritetsförhållandet i kommunen.

Minst lika roligt är det att Kristdemokraternas andel av riksdagsrösterna ökade till 10,7 %, en ökning med 3,2 % procentenheter.Även i valet till regionen ökade vi till 14,5 %, en ökning med 0,6 procentenheter. För fyra veckor sedan var KD helt uträknade från Riksdagen, men vi - och inte minst vår fantastiska partiledare Ebba Busch Thor - har visat att man inte ska räkna ut oss i förväg!

Det kommer att ta tid att smälta det här, men det är en fantastisk känsla att ännu en gång få ett så stort stöd och därmed få en bekräftelse på att jag och vi förvaltat det förtroende vi fått. Därför är det med mycket stor ödmjukhet jag försöker ta in det här resultatet. Just nu vill jag bara uttrycka mitt och hela gruppens stora och innerliga TACK till alla väljare i kommunen som har trott på oss och som än en gång valt att ge oss ert stöd. 

Samtidigt är det med blandade känslor som jag tar del av valresultatet i övrigt. SD:s framgångar på alla tre nivåerna innebär ett helt nytt politiskt landskap. Resultatet speglar ett stort missnöje mot de etablerade partierna som man måste förhålla sig till. Helt klart är att vi går en orolig tid till mötes, inte bara i riksdagen utan även i många landsting och kommuner. Därför är det med blandade känslor jag gör den här personliga och kortfattade valanalysen sent på valnatten. 

Mitt i allt detta lovar i alla fall jag och mina vänner i Kristdemokraterna och Alliansen att göra vårt yttersta för att förvalta förtroendet så klokt och förnuftigt som vi kan – för Markaryds kommuns bästa! Tack ska ni ha!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar