onsdag 13 juni 2018

Inom kort startar vi ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk!
Alliansen i Markaryd vill att Markaryds kommun redan under hösten startar upp ett lokalt, kommunalt servicekontor i Strömsnäsbruk. Medel för detta sätts av i den rambudget som antas av kommunfullmäktige i juni.

Syftet med ett lokalt servicekontor är att kommuninvånarna ska kunna möta tjänstemän från olika kommunala verksamheter i den kommundel där man bor. Detta ökar tillgängligheten till de kommunala tjänster som våra invånare har ett behov av. Det ska också kunna användas som mötesplats eller för information.

Under de senaste åren har befolkningen ökat ganska snabbt i den norra kommundelen. Behovet av ökad kommunal närvaro, inte minst i form av service och tjänster inom den centrala administrationen i den norra kommundelen, har ökat påtagligt. I driftbudgeten avsätts därför 300 000 kr årligen för ett lokalt servicekontor i Strömsnäsbruk. 

Avsikten är att förbättra servicen genom ett utökat tjänsteutbud av de kommunala verksamheterna. Lokalen ska även kunna användas av andra aktörer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polisen, Region Kronoberg m fl, liksom för utställningar, sammanträden, föreningslokal mm.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar