onsdag 24 januari 2018

I panelen på ekonomiseminarium i Riksdagen
Som enda kommunpolitiker deltog jag idag i panelen när Kristdemokraterna anordnade ett seminarium om skattehöjningar, effektivitet och kommunala prioriteringar. Med utgångspunkt från en ny rapport som tagits fram av Kristdemokraterna med siffror från riksdagens utredningstjänst inledde Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed seminariet innan fyra inbjudna talare äntrade scenen.

Förutom mig deltog Anders Norrlid, nationalekonom och ESO-utredare, Annika Wallenskog, chefsekonom SKL, samt Jacob Lundberg, chefsekonom på Timbro och vi gav var för sig våra reflektioner över detta angelägna ämne. Frågan om hur vi ska få våra gemensamma resurser att räcka till för välfärdsuppdraget utan att ständigt höja skatterna är en fråga som vi, inte minst i kommunerna, ständigt brottas med.
Det blev sedan en intressant diskussion med lite olika perspektiv, men där vi i panelen var överens om flera grundläggande faktorer och åtgärder. Hela seminariet spelades in och så småningom kommer det en länk för den som vill ta del av våra inlägg och paneldebatten.

De punkter jag förde fram som viktiga faktorer var följande:

Statens ansvar:
1) Slå vakt om det kommunala utjämningssystemet
2) Minska den statliga detaljstyrningen över kommunerna
3) Minska mängden riktade statsbidrag, gör dem generella och värdesäkrade
4) Sluta vältra över kostnader för statliga uppgifter på kommunerna
5) Ändra lagstiftningen och gör det möjligt till avtalssamverkan mellan kommuner
6) Inled en diskussion om vad som ska ingå i det obligatoriska uppdraget för kommunerna

Kommunernas ansvar:
1) Förbättra budgetprocessen - bygg in styrning, mät kvalitén och skapa incitament för effektiviseringar
2) Jämför er med andra på ett systematiskt och målmedvetet sätt för att lära av dem som är bättre
3) Förbättra styrning och ledning både vad gäller den politiska ledningen som den administrativa
4) Våga prioritera kärnverksamheterna
5) Ha en öppen attityd mot nya lösningar, ny teknik och nya metoder
6) Öppna upp för alternativa utförare och låt den som levererar bäst kvalitet till lägsta kostnad få göra det oavsett om det är en privat eller offentlig aktör


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar