onsdag 31 maj 2017

Omdömeslöst av oppositionsrådet Pohlman!
Enligt min uppfattning agerar oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) fullständigt omdömeslöst när han påstår att kommunen inte har agerat tillräckligt i samband med den tragiska branden i Mjäryd i söndags. Detta med anledning av Pohlmans uttalanden i dagens Smålänningen.

Återigen uttalar sig Pohlman utan att ha tagit reda på hur det verkligen förhåller sig. I själva verket har Räddningstjänstens och Miljöenhetens personal agerat snabbt och korrekt utifrån såväl lagstiftning som gällande kommunala rutiner. Det vill jag ge dem en stor eloge för!

Av den redovisning som idag lagts ut på kommunens hemsida framgår det med önskvärd tydlighet att Räddningstjänsten redan i söndags har hanterat och säkerställt den akuta situationen genom att lägga länsar och valla in den diesel som läckt ut. Man har dessutom akut sanerat bort stora mängder förorenat vatten genom en slamsugare som beställdes omgående, i samråd med den representant för den drabbades försäkringsbolag som också fanns på plats.

Miljöenhetens personal har, enligt redovisningen, agerat enligt de rutiner som flera har påstått inte skulle finnas. Man har dokumenterat det aktuella läget och säkerställt att det inte sker någon vidare spridning och man har, tillsammans med Räddningstjänsten, gett både råd och stöd till de drabbade.

Kommunens personal har således, tvärt emot de uppgifter som Joakim Pohlman basunerar ut i tidningen, åtgärdat utsläppet i det akuta skedet och därmed minimerat skadan. Ansvaret för den slutliga saneringen regleras i Miljöbalken och faller på den som förorenat.

Jag tycker det är mer än uppseendeväckande att kommunens ledande oppositionspolitiker återigen anklagar kommunens personal, i det här fallet Räddningstjänsten och Miljöenheten, för att inte göra sitt jobb eller agera tillräckligt snabbt. Jag förstår om de upplever detta som kränkande.

Frågan är hur länge socialdemokraterna ska tillåta sin främste talesperson att agera på det här omdömeslösa sättet? Nog borde det väl finnas någon i den lokala arbetarekommunen som fortfarande är angelägen att basera sina politiska utspel på fakta och korrekta uppgifter?

Läs redovisningen från Markaryds kommun här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar