torsdag 11 maj 2017

Markaryd åttonde bästa landsbygdskommun bland ”Årets superkommuner”
För tredje gången har tidningen ”Dagens Samhälle” jämfört hur 290 kommuner presterat under de gångna åren och hur väl rustade kommunerna är för framtiden. Detta genom att granska tio framgångsfaktorer.

Markaryd är den åttonde högst rankade landsbygdskommunen i hela Sverige och bästa kommun bland de fem landsbygdskommunerna i Kronoberg. Gruppen landsbygdskommuner omfattar totalt 130 kommuner och är en av tre kommungrupper jämte storstadskommuner (29 st.) och täta kommuner (131 st).

En hög självförsörjningskvot och en hög attraktivitet är det som främst lyfter kommunens placering i totalrankningen av Sveriges landsbygdskommuner.

Att peka ut tre superkommuner är ett försök att fånga in vad som är framgångsfaktorer i kommunal utveckling. I topp hamnar Årets superkommuner: Umeå, Sundbyberg och Vara.

De områden Dagens Samhälle undersöker för att ranka kommunerna är attraktivitet mätt i inrikes flyttnetto, hur många som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, ett mått på den kommunala ekonomin, kommunens kultursatsningar och antal företag i kommunen. Flera av kategorierna beskriver utvecklingen de senaste åren. Också kommunernas utbildningsnivå, kommunikationer, företagsamhet och  demografi granskas.

Överst i rankinglistorna hamnar de kommuner som lyckats prestera bra på en rad vitt skilda områden och som står väl rustade för framtiden. Mot den bakgrunden är det fantastiskt roligt att Markaryds kommun placerar sig på en åttonde plats bland Sveriges 130 landsbygdskommuner. Ännu ett kvitto på att vår kommun är en plats där det är gott att leva, arbeta och bo.

Läs mer om undersökningen här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar