måndag 22 maj 2017

Markaryd slår rekord i årets mätning!


För tredje året i rad får Markaryd högst betyg av alla kommuner i Sverige vad gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunerna. Betyget är det högsta som någonsin uppmätts i Svenskt Näringslivs ranking! Dessutom får Markaryd högst betyg av alla kommuner i landet i tre övriga delfrågor och hamnar på topp-10 av landets kommuner i 13 av de 16 enkätfrågorna. Ett fantastiskt resultat!

Det här är frukten av ett långsiktigt arbete tillsammans med näringslivet. Jag gläds verkligen med alla företagare, tjänstemän och politiker som varit delaktiga i arbetet för att få ett bra företagsklimat i Markaryd. Det är tack vare denna goda samverkan vi får så bra omdömen.

Resultaten visar att vi jobbar framgångsrikt med näringslivsfrågorna i många grupperingar. När man träffas och gör saker tillsammans lär man känna varandra och får lättare en samsyn kring både problem och möjligheter. Sedan är det viktigt att kommunen visar på betydelsen av ett blomstrande näringsliv som genererar välfärd och tillväxt.

Förutom det sammanfattande omdömet får Markaryd högst betyg bland landets kommuner vad gäller skolans attityder till företagande, kommunens konkurrens mot privata företag samt företagens egna initiativ. Vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande, kommunens upphandling, dialog och service till företagen upplevs Markaryd vara bland de fem bästa kommunerna i landet.

Det här visar att vår uthålliga satsning på att sätta våra företag och kommuninvånare i centrum har varit riktig. Som kommunal myndighet måste man förstå att uppdraget är att vara en serviceorganisation som är till för att underlätta vardagen för våra företag och kommuninvånare.


Den här resan startade vi den 1 april 2003 då jag och vår näringslivschef Bengt-Göran Söderlind bjöd in ett 60-tal företagare till en dialog om hur vi tillsammans skulle kunna göra Markaryds kommun till en bättre kommun att arbeta, bo och verka i. Det var startskottet på en lång resa mot toppen.

Idag finns det all anledning att fira framgången tillsammans, men i morgon är det dags att med ödmjukhet ta sig an de vardagliga uppgifterna igen för att fortsätta förbättra, inte bara företagsklimatet, utan även allt annat som ingår i kommunens uppgifter gentemot sina kommuninvånare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar