måndag 12 september 2016

Ge företagen möjlighet att anställa på riktigt!
I morgon, tisdag, öppnar riksdagen upp för ett nytt år och Stefan Löfven ger sin regeringsförklaring. Högst på agendan måste vara hur fler ska ha ett jobb att gå till. Vi har nu unga som går ut i vuxenlivet utan framtidstro och nyanlända som hänvisas till passivitet. För den som inte har ett jobb att går till är sysslolösheten förödande. Det är ohållbart.

Löfvens senaste idé om att tvinga ministrar att anställa personer via sina myndigheter är oseriös. De så kallade "Traineejobben" likaså. Det är Sveriges företagare som skapar jobben. De ser möjligheterna om rätt förutsättningar finns. Ska regeringen ens komma halvvägs till målet om EU:s lägsta arbetslöshet måste de börja lyssna, på inte minst våra småföretagare.

Vi måste våga tänka brett, att kombinera utbildning och jobb är en sak som skulle underlätta en fot in på arbetsmarknaden. Det är bättre att få arbetserfarenhet, men lite lägre lön de första åren, än inget jobb alls.

De länder inom EU som kännetecknas av låg arbetslöshet, exempelvis Tyskland, har en större andel enklare jobb. Alltså jobb som inte kräver någon högre utbildning eller endast grundläggande sådan. Sverige är det land inom EU som har lägst andel enklare jobb. Under hela 2000-talet har ingångslönerna i Sverige stigit snabbare än övriga löner, vilket i slutändan gör det dyrt att anställa en oerfaren person.

För att underlätta möjligheten att anställa föreslår Kristdemokraterna en ny anställningsform, så kallad introduktionsanställning. Den är precis som en vanlig anställning med den enda skillnaden att ingångslönen får vara 75 procent av lägsta lön eller ingångslön enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren ska samtidigt ge utbildning eller arbetsintroduktion på 25 procent av tiden, på jobbet. Målet är att det ska vara enkelt att anställa. Ingen byråkrati via arbetsförmedlingen, och inte heller några bidrag som de måste granska. Efter fem år ska man ha nått ordinarie lönenivå.

Idag besökte jag och några andra politiker NIBE Industrier i Markaryd för att samtala bland annat om hur vi som politiker kan underlätta för företagen att kunna anställa ännu fler. Signalen var solklar; "Sluta krångla till det för oss som arbetsgivare!.Vi vill inte ha en massa konstgjorda bidragsjobb." Enbart NIBE i Markaryd skulle kunna anställa ett ganska stort antal personer i lite mer "enkla jobb" om man kunde komma överens om något lägre timlöner för personer med lägre kvalifikationer.

Vi besökte också den YH-utbildning i värmeteknik som nu går in på fjärde året och som byggts upp i samverkan mellan kommunen och NIBE. Förmodligen är detta landets mest kvalificerade utbildning på området och med mycket nära koppling till branschen och de senaste produkterna och rönen på området.

Markaryds kommun har ansökt om att få fortsätta den här utbildningen även nästa läsår och jag hoppas verkligen att YH-myndigheten beviljar detta. Det vore förödande att rasera en så kvalificerad utbildning när den precis blivit etablerad. Den kortsiktighet som staten har när man tilldelar kommunerna dessa YH-utbildningar måste förändras och åtminstone förlängas så att de inte omprövas oftare än t ex vart femte år.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar