torsdag 25 februari 2016

Oppositionsrådet (S) lovar "allt åt alla"
Efter tre artiklar i Smålänningen, där oppositionsrådet Pohlman (S) i Markaryd, utlovar i princip allt till alla utan att avkrävas svar på hur han ska finansiera sina löften, tröttnade vi inom Alliansen och har idag följande debattartikel införd i lokaltidningen:

Pohlman med guldbyxorna?
Under de senaste veckorna har oppositionsrådet Joakim Pohlman (S) i tre artiklar i Smålänningen tillåtits beskriva vilka stora satsningar och åtaganden socialdemokraterna utlovar i sina budgetförslag. Väl medveten om att kostnaderna redan nu ökar snabbare än intäkterna drar han sig inte för att utlova mer personal i förskolan och vården, ett avskaffande av de delade turerna och ännu mer pengar till socialnämnden och utbildnings- och kulturnämnden.

Frågan hur detta ska finansieras ställs inte av tidningens reporter och besvaras naturligtvis därför inte heller. Det svar som Pohlman brukar ge i debatterna är att regeringen Löfven frikostigt kommer att dela ut de pengar som krävs för att tillgodose alla önskemål inom just de här områdena. Sanningen är att vi hittills sett väldigt lite resultat av dessa generösa löften från den S+MP-ledda regeringen.

Än mer märkligt blir det att läsa om Pohlmans löften till de vårdanställda, när han samtidigt i ett internt möte påstår att nästan alla i Markaryds kommun är beredda att ta resurser från äldreomsorgen, bara pengarna går till skolan. Internt uttrycker Pohlman således att det bara är eleverna som ska prioriteras – i Smålänningen utlovar han att nästan alla verksamheter ska få mer personal och pengar.

En sak står fullständigt klar. Att genomföra de löften Joakim Pohlman och socialdemokraterna så vidlyftigt utlovar kommer att kosta långt mycket mer än vad det finns pengar och ekonomi till. En oppositionspolitiker behöver dock aldrig ta hänsyn till verkligheten. I opposition kan man utlova i princip vad som helst, utan att behöva ta ansvar. Kanske lurar Pohlman någon, men vi bedömer att folk är klokare än så. De flesta vet nämligen hur den egna hushållsekonomin fungerar.

Det är möjligt att Joakim Pohlman själv ser sig som huvudpersonen i Max Lundgrens ungdomsbok ”Pojken med guldbyxorna”. Det är möjligt att socialdemokraterna har egna sedelpressar eller ymnighetshorn att ösa resurser ur, men de flesta av oss lever i en helt annan verklighet. Det gör i alla fall vi som företräder Alliansen och därför kommer vi inte att lova ”allt till alla”. Däremot lovar vi att fortsätta se till att våra samlade resurser används på ett så klokt och förnuftigt sätt som möjligt. Det tycker vi är att ta ansvar!


Alliansen i Markaryd

Bengt Germundsson (KD)
Tommy Andersson (M)
Sven Jansson (C) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar