måndag 1 februari 2016

Sverigeförhandlingen väljer Raka spåret
Idag var det äntligen dags för Sverigeförhandlingen att presentera sitt förslag till bansträckningar och stationsorter för den framtida höghastighetsjärnväg som ska binda ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Vi var ganska många region- och kommunföreträdare som hade samlats i anrika Oscarsteatern i Stockholm för att lyssna till utredarnas presentation. Störst intresse knöts ganska självklart till vilken av de två bansträckningarna genom Småland som man valt ut för att förhandla vidare kring.

Strax efter halv elva släppte så utredaren HG Wessberg beskedet att man valt Raka spåret, dvs det västliga alternativet från Jönköping till Hässleholm, men med endast en station utmed denna sträckning – nämligen Värnamo. Ett ganska väntat besked, speciellt om man läst det delbetänkande som utredarna presenterade den 12 januari och där detta kunde läsas in mellan raderna.

Utredarna drar samma slutsats som vi gjort inom kommungruppen ”Raka spåret”. Den västliga sträckningen har visat sig vara ”den rakaste och därmed snabbaste, minst kostsamma och den som genererar mest nyttor för hela höghastighetsjärnvägssystemet”, för att citera utredarna.

Region Kronoberg blir helt klart förlorare i förslaget. Såväl Ljungby, Älmhult som Växjö hade räknat med åtminstone någon station beroende på sträckningen genom Kronoberg, men så blir det alltså inte. Kanske har detta att göra med en oförmåga att lyckas med en politisk samling i regionen, vilket gjort att Region Kronoberg, till skillnad från andra regioner utmed de aktuella sträckningarna, förhållit sig neutrala och passiva och enbart betraktat den pågående kampen mellan öst och väst i Kronoberg.

Den kommun som nu drog det längsta strået i Kronoberg blev däremot Markaryd. Redan tidigt i processen hade vi en tät och nära diskussion med näringslivet och vi kunde samfällt konstatera att en station i Markaryd inte var ett rimligt ställningstagande, särskilt inte sedan kommunerna i Skåne gjort upp och enat sig kring sträckningen Hässleholm – Malmö. Samtidigt kan man konstatera att utfallet för Markaryd hade blivit detsamma med en mer östlig dragning. Så för oss innebar dagens förslag egentligen ingen skillnad.

Genom närheten till Hässleholm kommer Markaryds kommun att nå höghastighetsbanan inom en högst rimlig tid. Idag tar det 26 minuter med pågatåget, men i en framtid – där såväl bana som fordon optimeras – kan nog den tiden kortas till runt 15 minuter, vilket är ungefär lika snabbt som att åka mellan Slussen och Centralen i Stockholm under rusningstid.

Med dagens besked blir Markarydsbanan än mer strategisk och kommer att få ännu större betydelse genom kopplingen mot Halmstad och Laholm. Arbetet med att utöka trafiken kommer nu att intensifieras ytterligare med hjälp av Sverigeförhandlingens utredning och förslag.

Markaryd kommun kan därför känna sig som vinnare med dagens besked. Visserligen är sista ordet långt ifrån sagt och inga beslut fattade, med detta är helt klart ett positivt besked för kommunen. Med den här dragningen kommer vi sannolikt inte heller att märka av några större olägenheter av den barriär en sådan här järnväg skapar, eftersom den med största sannolikhet kommer att dras långt österut eller till och med i Älmhults kommun.

För Region Kronoberg som helhet är däremot beskedet negativt. Av detta kanske man kan lära sig av hur andra hanterat oenigheten inom sin respektive region. Men det kräver ett större mått av helhetsperspektiv och politiskt ledarskap än vad vi mäktat med i Region Kronoberg under den här planeringsprocessen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar