torsdag 4 februari 2016

Laddstolpar och elbilar - nya steg i kommunens miljösatsning!För ett par veckor sedan skrev jag ett inlägg på bloggen om kommunens miljöarbete, som Alliansen lyft fram som ett prioriterat område under den här mandatperioden. Vi har satt upp ett mål och arbetar nu för att bli en fossilfri kommun där alla områden inkluderas, även transporterna. Att möjliggöra fossilfria transporter är en tuff utmaning och därför samverkar vi regionalt för att hitta gemensamma lösningar. Transporterna är i det här sammanhanget ett viktigt område. En väl utbyggd infrastruktur för förnybar energi är en förutsättning för att lyckas i denna viktiga omställning till en grönare miljö, vilket även innefattar laddinfrastruktur för elfordon.

Nu tar vi nästa steg i vår satsning på en bättre och grönare miljö! Tillsammans med några andra kommuner i länet avser Markaryds kommun nu att investera i laddstolpar för elfordon. Satsningen för vår del omfattar både snabbladdare och laddare med högre effekt. För detta söker vi ett ekonomiskt stöd, men kommer också att bidra med egna pengar.

I projektet avser Markaryds kommun att inledningsvis satsa på och finansiera 12 laddstolpar i form av 6 dubbelstolpar till en kostnad av 420 000 kr. Om bidrag beviljas med 50 % innebär det en kommunal kostnad om 210 000 kr, vilket finansieras av anslaget för energieffektiviseringsåtgärder. I första skedet handlar det om laddstolpar endast för kommunala bilar, vilket i nästa steg kommer att följas av publika stolpar. Sex dubbelstolpar klarar kommunens nuvarande behov och när de är på plats är det tänkt att upphandlingen av elbilar till den kommunala verksamheten också ska vara klar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar