söndag 2 februari 2014

Grattis till topplaceringen, Sara!

Vid nomineringsstämman i lördags för Kristdemokraterna Kronoberg fastställdes valsedlarna för valen till Riksdagen och landstinget i september 2014. Riksdagslistan toppas av KDU:s ordförande Sara Skyttedal från Stockholm som återigen kommer att engagera sig i Kronoberg, där hon bodde under sin studietid. Den akademiska bakgrunden har Sara från Stockholms universitet där hon studerat statsvetenskap, nationalekonomi och idéhistoria. I arbetslivet har Sara framför allt arbetat med försäljning och marknadsföring.
 
Det politiska engagemanget inleddes för drygt tio år sedan då hon i valrörelsen 2002 gick med i Kristdemokratiska Ungdomsförbundet och Kristdemokraterna. Sedan dess har hon haft flera uppdrag på lokal, regional och nationell nivå. Förutom ordförandeskapet i KDU är Sara ledamot i Kristdemokraternas partistyrelse och sedan maj 2011 är hon vice ordförande för Youth of the European People's Party (YEPP), som är EPP:s ungdomsförbund och den största politiska ungdomsorganisationen i Europa.
 
Riksdagslistan fastställdes med acklamation och på andra plats återfinns Dan Bülow, Älmhult, följd av Maria Svensson-Lundin från Markaryd. Med Sara som riksdagskandidat är jag övertygad om att det kommer att bli ordentliga kristdemokratiska avtryck i den kronobergska valrörelsen. Jag har lärt känna Sara som en mycket engagerad, kompetent och tydlig politiker och det är helt klart att de andra partiernas förstanamn kommer att få det rejält tufft i den regionala debatten.
 
För valet till Landstinget fastställdes två valsedlar, en för vardera valkretsen.
 
Valsedeln för den västra valkretsen (Ljungby, Markaryd, Älmhult och Alvesta kommuner) toppas av Christer Henriksson, Lagan följd av Eva Johnsson, Vederslöv, Josef Tingbratt, Ljungby, Rolf Sällryd, Uråsa och Bengt Germundsson, Markaryd. Även den västra valsedeln fastställdes av stämman, efter en smärre inbördes förändring, i total enighet.
 
Valsedeln för den östra valkretsen toppas av Eva Johnsson, Vederslöv, följd av Rolf Sällryd, Uråsa och Bengt Germundsson, Markaryd.

De senaste veckornas turbulens märktes enbart i nomineringarna till den östra listan, där nomineringskommitténs förslag - efter två justeringar av namn - ställdes mot den alternativa lista som lokalavdelningen i Växjö förde fram. Då de två förslagen ställdes mot varandra visade det sig att nomineringskommitténs förslag vann stämmans gehör med 18 röster, Växjölistan fick 12 röster och 2 röstsedlar var blanka.

Trots den turbulens som föregick stämman, förlöpte den mycket lugnt och med respekt för den demokratiska ordning som både bör och ska förekomma vid sådana här tillfällen. Visst kan man han synpunkter på det förslag som lagts fram och visst ska man plädera för olika förändringar som man vill se. Den processen lever fram till dess beslut har fattats - därefter ska man sätta punkt, gilla läget och arbeta i enlighet med de direktiv som stämman beslutat om! Därför är beslutet på stämman igår en slutpunkt för tidigare diskussioner, men framför allt en start för den valrörelse som nu på allvar drar igång. Nu backar vi upp och stöttar varandra för att vinna väljarnas förtroende! Lycka till i det arbetet, Sara!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar