måndag 10 februari 2014

Trafikverkets nya sopstation?Det har snart gått två månader sedan den efterlängtade pågatågstrafiken till och från Markaryd startade upp. Strax före jul invigde vi med stolthet den nya stationen i Markaryd, ett projekt som "lyfte" hela centrumbilden. Tågtrafiken verkar ha blivit en succé så här långt, men nog hade vi förväntat oss att en statlig myndighet, som investerat ett försvarligt antal miljoner i ombyggnaden, skulle kunna klara av det mest elementära av tillsyn och underhåll man rimligen kan förvänta sig.

Ganska snart stod det klart att Trafikverket inte hade för avsikt att se till att tömma papperskorgar eller städa perronger och biljettkurer. Åtminstone inte mer frekvent än den s k "plockstädning" man ägnar sig åt två gånger om året; vår och höst. Resultatet lät inte vänta på sig. Redan den första veckan var papperskorgarna överfulla med följd att skräpet slängs på marken, hackas sönder av fåglarna och sprids över spårområdet.När sedan snön kom brydde man sig inte heller om att skotta eller halkbekämpa. Passagerarna fick plumsa i ett decimetertjockt snötäcke när man steg av och på tåget. Ett äldre par hörde ganska snart av sig till mig och berättade att man halkat och ramlat. Lyckligtvis har ingen kommit till skada så här långt, vad jag vet. Givetvis påtalades detta för ansvarig chef på Trafikverket, utan att något hände!

Vad gör då kommunen? Synpunkter och klagomål har naturligtvis inte låtit vänta på sig, utan får hanteras och besvaras av våra tjänstemän trots att ansvaret inte är deras.
Under snart två års tid har vi försökt få till stånd ett drifts- och underhållsavtal med Trafikverket för de nya stationerna i Kronoberg. Innan dess har Trafikverket ett strikt ansvar för sina anläggningar och kommunens personal har inte ens tillstånd att utföra arbete på Trafikverkets mark. Samtliga berörda kommuner i Kronoberg är mer än angelägna att få fram ett sådant här avtal, vilket borde vara naturligt eftersom Trafikverket inte finns på plats med egen personal på de mindre stationerna. Vi är beredda att ta på oss daglig tillsyn, städning och skötsel mot en rimlig ersättning, men inget händer!Den senaste påstötningen gjorde jag för snart två veckor sedan till Trafikverkets regionchef för södra regionen. Av svaret framgick att han inte ens hade kännedom om att ett avtal saknades, men någon återkoppling därefter har inte gått att få. Ganska häpnadsväckande eftersom detta varit föremål för ett stort antal diskussioner och påstötningar under snart två års tid. Ansvar - vad är det?

Under de senaste månaderna har ett antal rikspolitiker talat om hur bra det kommer att bli bara staten tar över sjukvården, skolan och andra verksamheter som landsting och kommuner sköter idag. Måtte bara inte Trafikverket stå som förebild för dessa politiska utspel, en myndighet som uppenbarligen varken klarar av att sluta ett enkelt avtal med fyra kommuner eller ännu mindre - inte ens klarar av att tömma papperskorgar eller städa sina perronger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar