tisdag 28 januari 2014

Toppbetyg för näringslivsklimatet i Markaryd!

Igår presenterade Svenskt Näringsliv svaren från den senaste enkätundersökningen av det lokala företagsklimatet. Av 290 kommuner är det bara 8 stycken som får betyget "bra"eller högre, dvs betyget 4,0 eller högre av 6,0 möjliga. Glädjande nog tillhör Markaryds kommun denna grupp. På frågan om företagarnas sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen kommer Markaryd på en 3:e plats!

För femte året i rad hamnar vi på top 10 vad gäller det sammanfattande omdömet. Men även på andra områden är resultatet för kommunen bra, t ex vad gäller kommunpolitikernas attityder till företagande (plats 2), skolans attityder (8) och kommunens service till företag (9). I hela tio av tolv frågor är Markaryd bäst i länet!
Sämst betyg får vi för variabeln "tele- och it-nät", där vi dock förbättrar betyget. Frågan om bredbandsutbyggnaden, som nu planeras efter det avtal vi hittills haft med Scanova, är högaktuell och på nästa sammanträde med kommunfullmäktige kommer vi att anta en bredbandsstrategi. Vad gäller den hittills sämsta parametern "vägnät, tåg och flyg" gör vi en rejäl uppryckning och förbättrar oss med hela 91 placeringar! Pågatågens ankomst till Markaryd får nog anses vara den största förklaringen till detta.

Svaren i enkätundersökningen är som helhet väldigt betydelsefulla i vårt näringslivsarbete. Genom att följa utvecklingen, utgör mätningen en viktig fingervisning för vårt fortsatta arbete. Arbete med att förbättra företagsklimatet är och förblir en av de viktigaste uppgifterna. Utan ett starkt näringsliv kommer kommunen inte att kunna fortsätta att utvecklas.

Ett stort tack till alla er som bidragit till ännu ett gott resultat. Kommunens näringslivschef Bengt-Göran Söderlind lägger ner ett stort arbete, liksom företrädarna för vårt gemensamma näringslivsbolag Tillväxt Markaryd AB, inte minst Ulf Bellander och Benny Torstensson. Resultatet är ett fint kvitto på den goda samverkan som finns mellan kommunen och medlemsföretagen i Tillväxt Markaryd AB.

Tack ska ni ha!
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar