måndag 2 december 2013

Nystart för Kunskapscentrum Markaryd!
Idag togs ytterligare ett steg för Kunskapscentrum Markaryd (KCM), kommunens gymnasieskola, genom den nystart för skolan som bl a manifesteras genom ny grafisk profil, ny hemsida och nytt marknadsföringsmaterial.

För 4-5 år sedan var det inte helt självklart för 4-5 år att Markaryd skulle ha en egen gymnasieskola. Elevkullarna minskade nationellt och lokalt med ca 25%, i takt med det fria gymnasievalet växte nya gymnasieskolor upp som svampar ur jorden, ofta med ett lockande programutbud där man bjöd över varandra med vissa elevförmåner. Hur skulle KCM stå sig i denna konkurrensen? Skulle Markaryds kommun kunna ha en egen gymnasieskola?

År 2009 bestämde vi oss att för att utveckla skolan i ett projekt som kallades KCM 2012. Personalen formerade sig och tog fram en vision om hur KCM skulle möta framtiden med sin organisation. Vilket förhållningssätt och vilken bild av skolan ville man måla upp? Ledorden i det arbetet var; elevdemokrati, engagemang, utveckling, programutbud, elevunderlag samt ledning och personal. Politiken satte av resurser för att förverkliga KCM under ett tak, vi satsade en hel del resurser för att renovera skolans lokaler och här står vi idag!Glädjande nog har vi med den process vi, och inte minst personalen på KCM, tillsammans gått igenom kunnat möta de här utmaningarna på ett utomordentligt sätt. Elevtalet har inte minskat som befarat, resultaten har förbättrats, programmen med elevernas individuella val har utvecklats och KCM är idag en gymnasieskola som står sig mycket gott i konkurrensen.

Men vi har inte nöjt oss med det! KCM är idag ett utvecklat varumärke med ett antal attraktiva utbildningar kopplade till det behov som finns hos elever, näringslivet och samhället. Skolan och utbildningen är personlig. Verksamhetsidén är att varje elev ska få sin egen utbildning och det märker man inte minst om man tittar på elevinformationen på hemsidan där varje elev, utifrån sina behov, förutsättningar och önskemål, får sina scheman skräddarsydda.

Innehållet i utbildningarna tillsammans med utbudet och arbetssättet med en personlig utbildning tror jag kommer att intressera många nya elever. Kombinerat med det starka fokus som finns för att öka elevernas måluppfyllelse finns goda förutsättningar att nå den vision för KCM som nu formulerats; ”Elevens bästa skola”!

Den nya logotypen, den nya hemsidan och det nya materialet för att marknadsföra skolan ligger helt rätt i tiden för att manifestera något nytt. Men man får inte glömma att de allra bästa marknadsförarna är våra elever och vår personal. Om de trivs, om de når resultat och om de lyckas har också skolan lyckats och det är den bästa reklam skolan kan få.

Jag hoppas att det arbetet som framför allt vår duktiga personal lagt grunden till ska ge ringar på vattnet och göra KCM känt hos de niondeklassare som nu ska söka till olika gymnasieskolor, men också att KCM:s kvaliteter blir kända hos allmänheten och i grannkommunerna och att många kommer att välja KCM som sitt förstahandsval! Jag ser med spänning fram emot fortsättningen!

Efter inledande tal av KCM:s samordnande rektor Anders Andersson och undertecknad, var det så dags att hala flaggan med den gamla logotypen varefter lärare, elever och politiker tillsammans hissade tre nya flaggor som nu, tillsammans med nya skyltar, tydligt visar den nya logotypen och skolans nya profil. Därefter blev det avslutande tårtkalas för elever, lärare och inbjudna gäster.Vad logotypen står för? De enskilda cirklarna symboliserar olika träd i genomskärning, vilket anknyter till Rikspappersskolan och den historiska kopplingen till skogsindustrin som startade utbildningen för 50 år sedan. Tillsammans bildar de enskilda cirklarna en enhet som visar på en helhet med gemenskap och sammanhållning. De enskilda individerna kan se lite olika ut men de syns alla i helheten, vilket visar på skolans tydliga individuella profil där varje enskild elev blir sedd och lyssnad till. En fin tanke och en fin värdegrund att bygga vidare på!

Jag önskar er verkligen lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar