fredag 13 december 2013

Tryckta i Markaryd expanderar!Idag, på Luciadagen, invigdes Trycktas nya lokaler i Markaryd och dagen till ära var det naturligtvis också Lucia som fick klippa det symboliska bandet. På ena sidan hölls bandet av Trycktas ägare och VD, Bengt-Ove Johansson och byggentreprenören Kaj Turesson från 3K Bygg och på andra sidan representanter för en av Trycktas största kunder.

Planeringen inför expansionen har pågått under en längre tid, men själva byggtiden för att uppföra tillbyggnaden har inte varit längre än två månader. Nu återstår i stort sett enbart att flytta in maskiner och annan utrustning innan produktionen kan vara igång. Med den nya tillbyggnaden förfogar Tryckta över hela 7.000 m2 lokaler för produktion, lager och kontor i bäst möjliga skyltläge utmed E4:an.

Efter tal av näringslivschefen i Markaryds kommun, Bengt-Göran Söderlind, och bandklippning fick de ca 75 gästerna avnjuta ett vackert luciatåg från Markaryds Folkhögskola. Den vackra sången lyftes av akustiken i lokalen och gjorde invigningen än mer minnesvärd och finstämd.Tryckta i Markaryd AB grundades 1961 och är ett välmående företag som under de här åren vuxit successivt. Den senaste utbyggnaden gjordes för några år sedan och nu var det dags att ta nästa steg. I en tid då "experterna" på riksplanet talar om industrins tillbakagång, utgör Tryckta - med Bengt-Ove och hans kompetenta personal - ett lysande exempel på att det går att ha industriproduktion i Sverige. Framgångsfaktorerna är bl a kompetens, kostnadseffektivitet och produkter av hög kvalitet.

Från kommunens sida gläds vi över att vi har företag som Tryckta som vill och vågar satsa i Markaryd och vi önskar Bengt-Ove och Ingrid med personal all lycka och framgång med sin satsning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar