torsdag 5 december 2013

Bra betyg för äldreomsorgen i Markaryd
På regeringens uppdrag undersöker Socialstyrelsen årligen de äldres uppfattning om vården och omsorgen inom områdena hemtjänst och särskilt boende. Årets undersökning, som  presenterades igår, visar att de allra flesta äldre är nöjda med sin vård och omsorg och att andelen nöjda har ökat under det senaste året. Resultaten av undersökningen i sin helhet finns här.

För Markaryds del kan man konstatera att äldreomsorgen får mycket höga betyg som står sig väl vid en jämförelse med både länet och riket. För hemtjänsten kvarstår de mycket höga omdömen man uppnådde redan förra året medan upplevelsen av trygghet och förtroende för personalen inom särskilda boenden ökar med flera procentenheter.

Naturligtvis finns det mer att göra och utveckla för att göra en redan bra verksamhet ännu bättre och i det arbetet ger resultatet av undersökningen värdefull information. Sammantaget är det dock ett mycket gott betyg som ges till vår personal inom äldreomsorgen i Markaryds kommun!

Resultaten på lokal, regional och nationell nivå på några av undersökningens frågor ser ut så här (resultaten från 2012 års undersökning inom parentes):

Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med den hemtjänst du har?

                                           Markaryd               Länet                  Riket
Mycket/ganska nöjd:            95% (94%)          93% (91%)         89% (88%)
Varken nöjd eller missnöjd:   4 % (6 %)             6% (7%)             8% (10%)
Ganska/mycket missnöjd:     1 % (0 %)             1% (2%)             3% (4%)Hur tryggt eller otryggt känns det att bo hemma med stöd från hemtjänsten?

                                            Markaryd                Länet                Riket
Mycket/ganska tryggt:          91 % (93 %)         91% (90%)        87% (86%)
Varken tryggt eller otryggt:     7 % (6%)              7% (8%)          10% (10%)
Ganska/mycket otryggt:         2 % (1%)               2% (2%)           3% (4%)


Känner du förtroende för personalen som kommer hem till dig?

                                            Markaryd                Länet                 Riket
Ja, för alla/flertalet:               95 % (98%)          94% (93%)         92% (91%)
Ja, för några i personalen:       4 % (2%)               6% (7%)            7% (8%)
Nej, inte för någon:                 1 % (0%)               0% (0%)            1% (1%)


Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende?

                                              Markaryd                Länet                Riket
Mycket/ganska nöjd:                84 % (84%)         85% (82%)        83% (85%)
Varken nöjd eller missnöjd:      14 % (11%)         13% (12%)        12% (14%)
Ganska/mycket missnöjd:        2 % (5%)             2% (6%)            5% (6%)


Hur tryggt eller otryggt känns det att bo på särskilt boende?

                                              Markaryd                 Länet                Riket
Mycket/ganska tryggt:               91 % (86%)        91% (88%)        90% (87%)
Varken tryggt eller otryggt:           7% (8%)            6% (9%)            7% (9%)
Ganska/mycket otryggt:               2 % (6%)           3% (3%)            3% (3%)


Känner du förtroende för personalen på ditt äldreboende?
                                               Markaryd                 Länet                Riket
Ja, för alla/flertalet:                 91 % (85%)            90% (86%)       88% (85%)
Ja, för några i personalen:       9 % (13%)               9% (13%)      11% (14%)
Nej, inte för någon:                   0 % (2%)                 1% (1%)          1% (1%)


Resultaten av undersökningen i sin helhet finns här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar