onsdag 13 februari 2013

Strömsnäsbadet moderniseras!


Den tidigare aviserade satsningen på Strömsnäsbadet är nu på väg att bli verklighet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att godkänna förfrågningsunderlaget för en renovering/modernisering av Strömsnäsbadet. Därmed är ännu ett vallöfte på väg att uppfyllas!
 
Under fjolåret genomfördes en del tekniska installationer som förberedande arbeten och några samråd genomfördes med olika brukare för att få in synpunkter inför den slutliga projekteringen.
 
Under hösten och vintern har kommunen tagit fram handlingar för hela projektet innefattande konstruktion, el, mark och VVS. Entreprenadformen är en totalentreprenad.
 
Upphandlingen omfattar rivning av befintlig entrébyggnad samt uppförande av en ny byggnad på totalentreprenad, markarbeten med planteringar och en ny, asfalterad parkering, ny ytterbelysning, nya grindar och inhägnader och ytor med nya plattor. I den nya byggnaden ingår bl a entré, kiosk, omklädningsrum med bastu och en förrådsdel.
 
De båda stora bassängerna kommer att målas om och runt bassängerna kommer plattläggning att ske med 50 mm gummiplattor till en medelutsträckning om 3 m från bassängkanten.
 
Utöver detta planerar kommunen att separat upphandla vattenrutschkanor samt en minigolfbana. Befintliga vattenrutschbanor håller inte gällande standard, varför nya och moderna vattenrutschbanor kommer att handlas upp.
 
Anbuden ska vara beställaren tillhanda senast 2013-03-01. Det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet kommer att antas med hänsyn till pris (90 %) samt kvalitet, erfarenhet och kompetens (10 %).
 
Arbetet bedöms kunna påbörjas i slutet av mars 2013 och skall vara färdigställda och tillgängliga för besiktning den 31 maj 2013.
 
Om förutsättningarna i förfrågningsunderlaget kan uppfyllas skulle en välbehövlig och ganska omfattande renovering/modernisering av Strömsnäsbadet stå klar till sommarsäsongen 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar