onsdag 20 februari 2013

Olyckskorparna får kraxa - jag jobbar vidare!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Idag presenterade SCB befolkningssiffrorna för 2012 vilket, som vanligt, är intressant för både kommunföreträdare och lokalpressen. För Markaryds del innebär det att befolkningen minskade med 36 personer under 2012, vilket är ungefär hälften så mycket som året dessförinnan. Glädjande nog flyttar det återigen in fler personer än vad som flyttar ut, men inte tillräckligt för att balansera födelseunderskottet. Det avlider fortfarande fler personer än det föds.
 
Utvecklingen är densamma i alla länets kommuner, frånsett Växjö. I samtliga dessa sju kommuner är födelsenettot negativt. Det avlider således fler personer än vad som föds. Ser man till flyttningsnettot är bilden lika entydig. De kommuner som uppvisar en befolkningsökning gör detta till följd av att flyttningsnettot är större än födelsenettot. Samtidigt är det intressant att se hur flyttströmmarna går och även här ser det likadant ut i alla länets kommuner. En stor del av de som flyttar in till alla länets kommuner är personer som flyttar in från utlandet.
 
Varje gång som befolkningssiffrorna publiceras finns det olyckskorpar som gärna kraxar sig hesa över hur illa ställt det är i Markaryds kommun. Mitt svar har de senaste åren varit detsamma; vi måste se utvecklingen på betydligt längre sikt än enstaka år. Mellan 1975 och 2002 tappade Markaryds kommun ca 100 personer varje år!  Mellan 2003 och 2012, dvs under den senaste tioårsperioden har vi totalt minskat med 138 personer, dvs 14 personer/år. Det är en viss skillnad.
 
Ändå är detta naturligtvis inte bra, men samtidigt borde även den mest kraxande olyckskorpen konstatera att det faktiskt har skett ett trendbrott. Om inte annat så framgår det av bilden ovan, som visar dels den verkliga befolkningsutvecklingen, dels hur det skulle sett ut om den tidigare, 25-åriga negativa trenden hade fortsatt. Skillnaden är 850 personer som vi är fler idag än om trendbrottet inte ägt rum.
 
Visst kan detta låta som en dåres försvartal, men så är inte fallet. Med nästan ett tusen fler arbetsplatser än det finns arbetsför befolkning boende i kommunen och med ett inpendlingsnetto på drygt 800 personer borde våra siffror vara ännu bättre. Vi måste helt enkelt bli bättre på att övertyga människor om att Markaryds kommun är en bra kommun att bo och verka i – och inte bara att arbeta i.
 
Under det senaste året har kommunledningen och Tillväxt Markaryd AB arbetat nära och intensivt för att ta fram ett koncept som vi hoppas ska öka attraktiviteten och få fler människor att vilja bosätta sig i kommunen. Några åtgärder har redan vidtagits och fler kommer successivt att bli verklighet framöver. Vi satsar på attraktiva centrummiljöer. Vi satsar på våra skolor och förskolor, både på bra lokaler och en bra pedagogik, och vi satsar på kultur- och fritidsaktiviteter. Och i december startar Pågatågstrafiken som gör det möjligt att också bo kvar och inom mycket rimliga tider pendla till arbeten i en arbetsmarknadsregion som med ens blir betydligt större. Med erfarenhet från flera skånska orter hyser jag en förhoppning om att detta kommer att innebära en förbättring.
 
Så jag låter olyckskorparna kraxa vidare och fortsätter lägga min energi på att utveckla de fantastiska kvaliteter som finns i Markaryds kommun. Jag är glad att så många andra är villiga att göra detsamma, både inom våra kommunala verksamheter, i näringslivet och den civila sektorn där så många bidrar till detta goda arbete. Med gemensamma krafter kommer vi att kunna fortsätta vända trenden så att vi under de kommande åren ser resultat i form av en liten, men positiv befolkningsökning.

2 kommentarer:

 1. Jag - en olyckskorp????
  Nej, Markaryds kommun kommer nog att klara sig bättre än många andra småkommuner. Tyvärr en liten men ändå fortsatt årlig befolkningsminskning.
  Nära E4:an och med det nya Pågatåget. Men det borde finnas en solidarisk kampvilja gentemot regeringen, så att vi får ändrade regler som hjälper alla småkommuner att överleva. Min pessimistiska framtidsmålning gäller främst Norrlands inland, Bergslagen, Glasriket osv. Hyltebruk, Lessebo, Upvidinge, Tingsryd. Kommuner som har mycket sämre läge än Markaryd.
  Jag brukar roa mig med att kolla hur många hus som står tomma när man åker genom Traryd, Emmaljunga, Vittsjö, Bjärnum. Syns bra nu när snön legat ett tag.
  Ni som läser det här - såvida inte Bengt raderar bort inlägget - kolla gärna mina ursprungliga tankar i www.restenavsverige.se Tänk om alla kommunpolitiker i avfolkningskommunerna kunde gått samman och uppmanat sina väljare att i Riksdagsvalet röstat på ett parti som hade en enda punkt "Stoppa avfolkningen". Kommunalt skulle alla väljare ju röstat som tidigare.
  Än en gång - ingen kritik mot dig Bengt. Du gör nog vad du kan. Det är de centrala förutsättningarna för boende och arbete på landsbygden och i småorterna som behöver ändras.

  SvaraRadera
 2. Arne!

  Nu var det nog inte dig jag tänkte på då jag skrev om ”kraxande olyckskorpar”. Så har jag inte upplevt dig i de diskussioner vi haft. De har varit ganska konstruktiva och vad gäller landsbygdsfrågorna är vi ganska överens. Förutsättningarna för att bo och leva också på landsbygden måste förändras och det kan man säkert göra med centralt beslutade och differentierade styrmedel. Kan man göra det i andra EU-länder, borde inte Sverige vara ett undantag. Jag kommer i alla fall att fortsätta driva de här frågorna i de sammanhang jag har möjlighet; lokalt, regionalt och nationellt. På så sätt kan vi dra åt samma håll och så får de andra olyckskorparna fortsätta att kraxa för sig själv.

  SvaraRadera