torsdag 18 augusti 2011

Nya skolan i Markaryd klar!

Igår var det visning av den nya skolbyggnaden på Höjdenområdet i Markaryd. Även om jag besökt bygget flera gånger under byggtiden, var det lite av en överraskning att se hur fin den nya skolan blir. Det är bara att gratulera elever, lärare och annan personal som kommer att få ta lokalerna i bruk på tisdag. Jag är övertygad om att lokalerna kommer att inspirera eleverna till både studier och aktiviteter.

Hela byggnaden karakteriseras av ljus, rymd och trä i en smakfull arkitektur. Klassrum och grupprum är funktionella och kopplade till ett underbart studie- och gemenskapstorg mitt i byggnaden. Valet av material har gjorts utifrån miljömässiga aspekter och med tanke på att drift och underhåll ska vara ekonomiskt hållbar på sikt.

Barn och ungdomars uppväxtvillkor är en prioriterad fråga för oss kristdemokrater och därför är det angeläget att satsa på skolan, på bra lokaler, bra lärare och bra undervisning.

Skolan är en av de största arbetsplatserna i kommunen och naturligtvis ska våra elever, lärare och annan skolpersonal också få förutsättningar att arbeta i en bra miljö. I en tid då många kommuner lägger ner sina skolor känns det väldigt roligt att få vara verksam i en kommun där vi bygger en ny skola. Det, om något, är väl ett bevis på att vi tror på framtiden i Markaryds kommun!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar