måndag 3 augusti 2009

Mer pengar till kommunerna i höstpropositionen?

Folkpartiledaren Jan Björklund berättade i sitt sommartal på Marstrand idag att Folkpartiet inför höstens budgetförhandlingar vill höja statsbidraget till kommunerna under nästa år och kanske även 2011. – Vi skulle behöva ha ett helt nytt system för ekonomiska relationer mellan stat och kommuner. När det är lågkonjunktur bör statsbidraget till kommunerna ökas och sedan kan de dras ner när det blir bättre tider igen. Vi kan börja 2010 med ett tillfälligt tillskott till kommunsektorn, tycker Jan Björklund.
Hur stort detta tillskott ska vara ville Jan Björklund inte precisera. Bara att det rör sig om "ett antal miljarder". På sikt vill han göra om statsbidraget till kommunerna helt och bättre anpassa det till konjunktursvängningarna.
– Ett ideal är naturligtvis att kommunsektorn ska inte behöva dra ner mycket på sin verksamhet bara för att betala socialbidrag när det går ner. Å andra sidan ska kommunerna inte själva bidra till att öka överhettningen när det går uppåt, säger Jan Björklund.
.
Ett intressant utspel inför de kommande budgetförhandlingarna. Redan i tisdags öppnade ju Mats Odell i en artikel i DN upp för höjda anslag till kommunerna till följd av den vikande ekonomin. – Vi följer utvecklingen löpande och utesluter inte ytterligare åtgärder, sa Mats Odell då. Dessa uttalanden är intressanta, eftersom de går tvärsemot det som statsministern tidigare sagt om att kommunerna får börja se över sina kostnader och genomföra besparingsåtgärder. Även om läget är bekymmersamt rent statsfinansiellt tror jag att regeringen måste skicka ytterligare pengar till kommuner och landsting när man i september presenterar den höstproposition som kommer att ligga till grund för den kommande valrörelsen. De åtgärder som kommunerna annars måste genomföra kommer nu styrande majoriteter inte att få applåder eller ökat väljarstöd för. Frågan är om Reinfeldt och kamrer Anders Borg håller med. Jag tror i alla fall att de kommer att bli tvungna till det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar