torsdag 6 augusti 2009

Jag litar mer på SCB än Timbro

DN Debatt idag bemöter den förre MUF-ordföranden Thomas Idergard, nu företrädare för den marknadsliberala tankesmedjan Timbro, de senaste dagarnas utspel om behovet av mer pengar till kommunsektorn. Han konstaterar bland annat följande:
En stor del av de kommunala utgifter som inte rör välfärd och utbildning går till kultur och fritid.
Påståendena stämmer dock inte vid en jämförelse med SCB:s sammanställning av kommunernas bokslut för 2008, vilken jämför kommunernas kostnader för olika verksamheter. På nationell nivå fördelar sig dessa kostnader enligt följande:
Verksamheternas totala nettokostnader 41.435 kr/inv
Politisk verksamhet 558 kr/inv 1,3%
Infrastruktur och skydd 2.651 kr/inv 6,4%
Fritid 1.111 kr/inv 2,7%
Kultur 1.012 kr/inv 2,4%
Förskola och skolbarnomsorg 5.681 kr/inv 13,7%
Utbildning 13.857 kr/inv 33,5%
Äldre- och handikappomsorg 13.172 kr/inv 31,9%
Individ- och familjeomsorg 3.079 kr/inv 7,4%
Särskilt inriktade insatser 314 kr/inv 0,7%
Av detta kan man, precis som SKL:S ordförande Anders Knape, konstatera att c:a 90% av kommunernas nettokostnader går till kärnverksamheter.
.
Timbro har rätt i att det inte ser likadant ut i alla kommuner liksom i påståendet att det finns kommuner som har en hemläxa att göra i form av rationaliseringar och effektiviseringar. Men att ge sken av att det i kommunerna skulle finnas en besparingspotential på 20% (var femte kommunal utgiftskrona) är fullständigt felaktigt.
.
Jag tvivlar på att Thomas Idergard förstått att av den del som inte går till skola och omsorg, ska kommunerna bland annat finansiera fysisk och teknisk planering, miljö- och hälsoskydd, gator, vägar, parkeringar, parker, räddningstjänst, totalförsvar, samhällsskydd, fritidsgårdar och kollektivtrafik; verksamheter som i många fall också tillhör kommunernas lagstadgade uppgifter. Hur mycket av detta tror Timbro och Thomas Idergard att kommunerna kan avstå ifrån?
.
Nej, jag litar nog mer på SCB, Sveriges Kommuner och landsting och min egen erfarenhet från kommunsektorn i det här fallet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar