måndag 10 augusti 2009

Dags att granska Migrationsverket!

Man blir något fundersam över Migrationsverkets behandling av vissa flyktingar. De som tillhör olika minoriteter och blir förföljda, hotade och riskerar att dödas på grund av etnicitet och sexuell läggning får en fristad i Sverige. Samma sak gäller människor som begått allvarliga brott och som riskerar dödsstraff i sina hemländer. Och religiösa minoriteter - förutom om man tillhör en kristen minoritet. Om detta rapporterar Sveriges Radio.
.
"Att tillhöra en religiös minoritet i dagens Irak är förknippat med stora risker. USA:s kommission för religionsfrihet USCIRF hävdar i sin årsrapport att den irakiska staten inte är i stånd att beskydda dessa grupper och att de utsätts för systematisk diskriminering samt en politisk, rättslig och ekonomisk marginalisering. Dessutom är våldet mot icke-muslimer omfattande. Under de senaste åren har antalet fall av mord, misshandel, våldtäkt, hot och tvångsförflyttning där gärningsmännen haft religiösa motiv, ökat lavinartat. Därtill har religiösa ledare och heliga platser attackerats. Migrationsverket delar tydligen inte den uppfattningen", rapporterar Sveriges Radio.
.
"De kristna betraktas av fundamentalistiska muslimska grupper som "otrogna", vilket gör det tillåtet att angripa dem. Trots kristendomens långa historia i Irak, ses kristna ofta som förrädare och stödtrupp till USA och Storbritannien sedan invasionen av Irak i mars 2003 och de därpå följande åren, och situationen har försvårats efter att USA dragit sig tillbaka från städerna."

.
Efter att ha följt några flyktingärenden på nära håll kan jag inte påstå att jag är förvånad. Migrationsverket tillhör en av de statliga myndigheter som borde genomlysas kors och tvärs. En oberoende granskningskommission borde titta på vilka värderingar, mål, lagar och regleringsbrev som styr Migrationsverkets agerande. Det vore ett bra besked från den borgerliga regeringen!.
.
Läs mer i Dagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar