måndag 23 februari 2009

Lagstiftning är inte rätt väg

I söndagens SvD presenterar äldreminister Maria Larsson ett förslag om att införa en äldreomsorgslag för att tydliggöra individens behov i vård och omsorg. Vid en första anblick kan förslaget verka motiverat, men vid närmare eftertanke tror jag inte det är mer lagar vi behöver. Åtminstone tror jag inte att det är något som Kristdemokraterna ska driva.

I de återkommande studierna om hur partierna uppfattas ger de svarande en tydlig bild av Kristdemokraterna. Den allmänna bilden är att vi gärna är emot i olika frågor samt att vi är för förbud och regleringar. Den här bilden förstärks naturligtvis när äldreministern går ut och kräver fler lagar.

Fler lagar innebär per automatik fler förelägganden och viten. Staten är alltid snabb att ta kommuner och landsting i örat när de inte sköter sig. Men vem tar staten i örat när man inte lyckas fullgöra sin myndighetsroll? Ingen!

Subsidiariteten är en grundbult i den kristdemokratiska ideologin. Låt oss tillämpa denna princip i stället för statliga pekpinnar och lagar, och bemyndiga enskilda såväl som förtroendevalda att fatta de beslut som man finner vara bäst. Nationella riktlinjer har varit ett bra instrument där man stimulerar till förbättringar och utveckling. Med lagstiftningen väntar bara straffet runt hörnet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar