lördag 21 februari 2009

Det är dags att vi tar för oss!

Tyvärr tycks det som om våra hjärtefrågor inte är särskilt "heta" i den allmänna debatten just nu. De frågor som våra ministrar på Socialdepartementet har att hantera - äldreomsorg, familjepolitik, psykiatri, läkemedel mm - hamnar lätt i skymundan av andra, mer dagsaktuella händelser. Mats Odell gör ett enormt jobb för att hantera finanskrisen, men inte heller detta hjälper när opinionen säger sitt.

Det finns, som jag ser det, en uppenbar risk att Kristdemokraterna enbart förknippas med de mjuka frågorna. I regeringsarbetet kanske man inte kan lägga sig alltför mycket i de övriga Allianspartiernas departement, men alla vi övriga i partiet behöver definitivt inte ta dessa hänsyn. Det är dags att vi börjar ta för oss på betydligt fler områden. Varför ska vi låta moderaterna få frispel på rättspolitiken, arbetsmarknadsfrågorna och statsfinanserna? Varför låta folkpartiet få monopol på skolpolitiken, integrationen och jämställdheten? Och varför låta centern ha ensamrätt på näringslivsfrågor miljö- och jordbrukspolitik?

Kristdemokraterna har en heltäckande politik, men vi måste kommunicera ut vårt budskap och tala om vad vi vill - inte vad regeringen vill. Fler av oss måste ta bladet från munnen och våga stå upp för vårt politiska alternativ. Om inte vi talar om detta för svenska folket, kan vi vara säkra på att ingen annan gör det.

I dagarna kommer den arbetsgrupp som jag suttit ordförande i att presentera våra förslag för att få ett bättre företagsklimat och näringsliv i Sverige. Det ska bli spännande att se hur det tas emot.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar