lördag 24 januari 2009

Statistik à la SVT

SVT rapporterade igår om den enkät man genomfört om hur prästerna i Svenska Kyrkan ställer sig till att viga samkönade par. Enligt SVT svarade 68% ”ja” på denna fråga. Vad SVT däremot inte berättade var att detta var åsikten hos 68% (=1.165 st.) av de drygt 1.700 som svarat på enkäten. Bortfallet var stort, eftersom enkäten var ställd till lite mer än 2.800 präster. Hela 1.100 hade alltså inte svarat alls! Att det dessutom finns ytterligare 600 anställda präster, vilka inte ens blivit tillfrågade eftersom de inte hade någon e-postadress, kom inte heller fram.

Enkäten är rent statistiskt varken en totalundersökning eller en statistiskt signifikant urvalsundersökning. Man kunde lika gärna påstått att 34% av prästerna var positiva till att viga samkönade par, dvs. 1.156 av 3.400. Eller varför inte 100%, eftersom samtliga präster som svarat ”ja” uppgett sig vara positiva? När nu SVT ändå inte verkar bry sig om varken urvalet eller statistiken, utan tycks ha som ambition att vara politiskt korrekt och påverka opinionen. Mark Twain hade rätt: ”Det finns lögn, f-d lögn och statistik.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar