torsdag 8 januari 2009

"Hans fruktan kan inte anses välgrundad"

För snart ett år sedan blev afghanen Reza Rezai från Markaryd riksbekant genom den hantering han utsattes för i samband med ett förvarstagande och försök att avvisa honom till Afghanistan och många engagerade sig i hans fall. En stark opinion skapades till förmån för Reza och hans ärende uppmärksammades nationellt i media under hela våren till dess Reza slutligen beviljades en ny prövning. Denna prövning är nu avslutad och Migrationsverket har nu meddelat att Reza ska avvisas.

Reza kom till Sverige i september 2003. Sedan januari 2004 har han arbete och egen försörjning, är självförsörjande och fullständigt integrerad i det svenska samhället. Reza har, även sedan han släpptes ur Migrationsverkets förvar i Gävle i början av april 2008, fortsatt att arbeta på Takvams Däckverkstad i Markaryd. Detta till polisens och Migrationsverkets stora förtret, vilka hade förväntat sig att Reza skulle gå under jorden samma dag han släpptes från förvaret i Gävle.

Den 15 december 2008 trädde en ny lag om arbetskraftsinvandring i kraft. Varken Reza eller andra asylsökande i samma situation omfattas inte av denna lagstiftning, eftersom riksdagen inte beslutat om några övergångsbestämmelser för de ärenden som redan är pågående. Därför ska Reza avvisas till Afghanistan för att därifrån söka det arbete han haft i snart sex år. Detta märkliga förfaringssätt borde vara något som många borde reagera emot. Är det ett rimligt sätt att hantera människor och våra skattepengar?

Förutom flyktingskäl har Reza åberopat humanitära skäl i sin ansökan. Migrationsverket prövar dock inte yrkandet om humanitära skäl, vilket är märkligt med tanke på att han varit i Sverige i snart sex år och är mer svensk än afghan. Migrationsverkets beslut är överklagat av Rezas advokat.

Opinionen var redan under förra våren stark till förmån för Reza och många uttryckte både ilska och besvikelse över den inhumana svenska flyktingpolitiken. Migrationsverket verkar ha bestämt sig för att Reza ska avvisas. Samtidigt beviljar verket andra afghaner med en liknande bakgrund och med liknande skäl permanent uppehållstillstånd i Sverige. Skälen till detta är svåra att förstå och det verkar fortfarande vara en slump om man beviljas asyl eller ej.


Så här skriver Norra Skånes reporter: "En del av Migrationsverkets motiveringar tål att citeras."Reza Rezai är en frisk man i arbetför ålder, som uppgett sig sakna socialt nätverk i Kabul. Reza Rezai har som fri man rätt att skaffa sig ett arbete och registrera sig i landet".Och "Hans fruktan kan inte anses välgrundad", skriver verket. Synpunkter som Migrationsverket numera är helt ensamma om."

Hur länge ska svenska myndigheter fortsätta att försöka avvisa en person som man under mer än fem år misslyckas skicka ur landet. Var går den humanitära gränsen för hur man kan behandla en enskild människa? I det aktuella fallet torde det främst handla om prestige, eftersom andra ensamstående män med liknande bakgrund beviljas uppehållstillstånd.

Förmodligen hänger Rezas möjligheter att få stanna i Sverige mycket på om det än en gång kan skapas en opinion till hans fördel. Annars återstår sannolikt bara en utvisning till en ytterst osäker framtid.

Trots avvisningsbeslutet fortsätter Reza dagligen att arbeta på Takvams Däckverkstad i Markaryd. Polisen i Kronobergs län har inlett en förundersökning mot hans arbetsgivare Harald Takvam, för att denne bereder Reza en anställning trots att Reza har ett avvisningsbeslut hängande över sig. Det känns verkligen tryggt att vårt rättsväsende har resurser att ägna sig åt den här arten av grov brottslighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar