onsdag 28 februari 2018

Regeringens försök att försämra LSS är ett välfärdssvek!


Bild från dagens Smålänningen


Har idag följande artikel publicerad i Smålänningen:

Ett sätt att mäta välfärden i ett samhälle är att se hur man tar hand om sina mest svaga och utsatta grupper. När LSS-lagen infördes av Alliansen 1994 innebar det en väsentlig förbättring och det var en tydlig signal om att alla människor är lika mycket värda. Tack vare LSS har människor med omfattande funktionsnedsättning fått möjlighet att leva ett liv som alla andra. Denna möjlighet hotas nu av den sittande S/MP-regeringen.

Redan i det regleringsbrev som regeringen utfärdade i december 2015 gav ansvarig minister Försäkringskassan i uppdrag att bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen”. Uppdraget har resulterat i att många människor med stora funktionsnedsättningar blivit av med sin assistans eller fått den kraftigt försämrad.

När regeringen i maj 2016 tillsatte LSS-utredningen var uppdraget lika tydligt: ”Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen”.

För en dryg vecka avslöjades några av utredarens förslag på besparingar. Funktionshindrade barn under tolv år och äldre över åttio år ska inte längre ha rätt till personlig assistans. Istället ska de få stöd framför allt i hemmet, vilket innebär inskränkningar för barn och äldre som vill kunna röra sig som andra. Förslaget innebär en återgång till den tid då människor med funktionsnedsättning isolerades i sina hem eller på en institution.

Ansvarig minister Åsa Regnér har gång på gång försökt tona ner sitt och regeringens tydliga uppdrag till både utredaren och försäkringskassan att lägga förslag på besparingar inom assistansersättningen. Men verkligheten brukar ofta komma i kapp den som far med osanningar. Sanningen är att regeringen gett direktiv om besparingar på en av de mest utsatta grupperna i vårt land!

Det hjälper inte att statsministern själv försöker övertyga de drabbade att utredarens förslag inte kommer att genomföras. Faktum kvarstår; regeringens uppdrag till utredaren är inte ändrat och det gäller.

Den jakt som regeringen nu ägnar sig åt för att minska rätten för människor med funktionsnedsättning att kunna delta i samhället på lika villkor är inget annat än ett stort välfärdssvek! S/MP-regeringens agerande i frågan om funktionsnedsattas rätt till personlig assistans visar tydligt att man inte står upp för alla människor lika värde och rätt.

Assistansen är en viktig del av frihetsreformen LSS. För Kristdemokraterna är det okränkbara människovärdet en grundläggande värdering som vi kommer att värna. Både vi och Alliansen kommer med kraft att stå upp för LSS och den rätt även människor med funktionsnedsättning ska ha att delta i samhällslivet och leva ett liv som alla andra.

Välfärdslöftet, att stå upp för ett anständigt och solidariskt samhälle, ska gälla även för den som drabbats av en funktionsnedsättning!

Bengt Germundsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
Markaryds kommun

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar