fredag 3 november 2017

Positiva besked från polisen om den kommande organisationen
För tre veckor sedan informerades kommunerna om den omorganisation polisen kommer att genomföra i region syd under nästa år. I samband med den, kommer vårt lokalpolisområde att bestå av Markaryds, Ljungby och Älmhults kommuner och återgå till Kronoberg/Kalmar.

Det var av den anledningen som våra tre kommuner igår träffade polisområdeschefen Patrik Oldin i Polishuset i Växjö för att diskutera förutsättningar och farhågor inför den kommande organisationsförändringen. Det blev ett bra samtal och vi upplevde att det finns både en förståelse för och vilja till att slå vakt om de resurser vi fått i samband med den förra omorganisationen.

Det är positivt att polisen nu använder sig av en mer objektiv resursfördelningsmodell är tidigare. Denna baseras bland annat på antalet anmälda brott, antalet invånare, händelsestyrd verksamhet och i viss mån geografisk yta. Detta innebär att vi inte har anledning att befara minskade resurser i våra tre kommuner.

Det finns också en bred politisk enighet på riksplanet om att polisen ska få fler resurser, vilket borgar för att det kommer att finnas fler poliser i våra kommuner i framtiden. Det finns också en tydlig uppslutning att behålla kommunpolisen och vill det sig väl kan till och med denna resurs utökas till det dubbla. 

En annan viktig faktor är det brottsförebyggande arbetet, som inte minst kommunerna kan bidra till, och det var roligt att höra från polisen hur väl man tycker detta arbetet fungerar. Däremot kommer vi sannolikt att utöka kontaktytorna mellan polis- och kommunledningarna, t ex genom att träffas för strategiska samtal ett par gånger om året.

Det känns bra att vi har en gemensam syn på hur vi ska arbeta tillsammans framöver och att vi också fick utfästelser på att den kommande organisationsförändringen nästa år inte kommer att innebära några försämringar för våra kommuninvånare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar