tisdag 27 juni 2017

Ungdomar KAN!

Igår var det traditionsenligt dags att träffa våra ungdomar som deltar i sommarkursen "Ungdomar KAN!" Sommarkursen ingår som en del i de feriearbeten kommunen erbjuder. Under tre veckor arbetar man med Barnkonventionen, ungdomsdemokrati, föreningskunskap osv. Syftet med kursen är att öka ungdomarnas inflytande i den kommunala beslutsprocessen.

Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att sitta ner och samtala med ungdomarna på det här sättet. De är intresserade, har synpunkter och idéer och visar att de vill vara med och påverka. Förutom de lokala frågorna ställde man en del frågor om både nationell och internationell politik.

Markaryds kommun hamnar mycket högt när SCB mäter hur medborgarna bedömer sina möjligheter till insyn, inflytande och påverkan. Vid den senaste mätningen hamnade vi på tredje plats bland landets alla kommuner. Ett fantastiskt bra betyg på vår öppenhet och transparens, men inget man kan slå sig till ro med. Vi är på god väg, men vi behöver utveckla formerna för vår ungdomsdemokrati ännu mer. Helt klart vill vi att ungdomarna, precis som alla andra kommuninvånare, ska vara med och påverka.

Under 2011 startade vi "Ungdomsinskottet", som är ett forum för ungdomars delaktighet och inflytande. Ungdomarna väljer själv ambassadörer från sina grundskolor och gymnasiet och två politiker utses till att sitta med. Det är ganska kul när Ungdomsinskottet skriver till kommunstyrelsen och nämnderna och begär in svar på olika frågor som berör barn och ungdomar eller då vi kallas till Ungdomsinskottet. Man har också en egen hemsida, www.mupi.se, där man kan ta del av en del av det ungdomarna sysslar med.

I år är det nionde året i rad som ett tiotal ungdomar får möjlighet att ha ungdomsdemokrati och inflytande som feriearbete. Flera av de ungdomar som tidigare fått den här möjligheten har berättat om hur positivt det varit att få den här möjligheten och hur man fått ny kunskap, en kunskap som jag är säker på att de kommer att ha nytta av i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar