torsdag 29 juni 2017

Årets "Vitsippspris" till Anette och Johan!
Varje år delar Kristdemokraterna i Markaryds kommun ut sitt ”Vitsippspris” till någon eldsjäl som engagerar sig i en angelägen verksamhet som är till nytta och gagn för invånarna i Markaryds kommun.

Första gången vi gjorde detta var 2013, så årets pris delar vi således ut för femte gången.

I år tillfaller priset två kandidater; Anette Larsen från Strömsnäsbruks Gymnastikförening, samt Johan Göransson från Strömsnäsbruks IF. Vid en liten ceremoni på Strömsborgs IP delade Maria Svensson-Lundin och jag ut priset i samband med en paus i Sports Camp-lägret som Anette och Johan är ansvariga ledare för under den här veckan.

Nomineringen är densamma för de två pristagarna:

”Anette Larsen/Johan Göransson tilldelas 2017 års Vitsippspris för sin initiativkraft, engagemang och hjärta för barn och ungdomar i Markaryds kommun. Anette/Johan står upp för allas lika värde och allas möjlighet att idrotta och vara med, vilket inte minst tagit sig uttryck i de olika aktiviteter Anette varit bidragande till att starta upp för att främja integration och gemenskap över generationsgränser.”

Förutom ett diplom med namn och motivering samt en liten blomma, erhåller pristagarna vardera 2.000 kr.

Från Kristdemokraternas sida tycker vi det känns väldigt bra att uppmärksamma olika eldsjälar i kommunen. Den ideella sektorn och föreningslivet bygger på människors engagemang och initiativkraft och utan alla eldsjälar skulle vi vara mycket fattigare. Tack vare eldsjälarnas engagemang får väldigt många nytta och glädje av alla de olika aktiviteter och arrangemang som den civila sektorn och föreningarna erbjuder. På så sätt är de guld värda.

Ett stort GRATTIS till Anette och Johan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar