fredag 30 december 2016

Nyårsreflektioner

Vid varje årsslut görs det många tillbakablickar och även jag vill passa på att ge några personliga reflektioner från året som gått. Det blir naturligtvis bara ett axplock av allt som jag varit med om, men det här är några tankar jag delar med mig av. 

Som vanligt har det varit ett intensivt år med mestadels glädjeämnen. Markaryds kommun fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. Goda insatser från vår personal gör att vi har en hög kvalitet inom våra kommunala kärnverksamheter. 
Tack till er alla för ett mycket gott arbete!

Vi får höga betyg i SKL:s ”Öppna jämförelser” inom såväl äldreomsorgen som skolan. Hela 99 % av vårdtagarna uppgav sig vara ganska nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Med det resultatet är vår hemtjänst den bästa i hela Sverige! Nästa lika bra är våra särskilda boenden, där hela 92 % av vårdtagarna uppgav sig vara ganska nöjda eller mycket nöjda. Det placerar oss på en delad 14:e plats. Vilket fantastiskt betyg för vår personal!


I ”Öppna jämförelser” får kommunens grundskolor bäst betyg av alla i Kronobergs län och vi klättrar till plats 78 av landets 290 kommuner. Gymnasieskolan, KCM, hamnade på plats 15 vad gäller antalet elever som går ut med examen inom tre år på samtliga program. Grattis även till er!

Kommunen har en god ekonomi, vilken också förbättrats under de senaste åren. Mycket av detta beror på en klart förbättrad budgetprocess och med en central ledningsgrupp, bestående av kommunchef, förvaltningschefer och stabschefer, som verkligen förmår att arbeta med kommunens bästa för ögonen utifrån ett helhetsperspektiv. 
Tack också till er chefer för ett gott arbete!
Vi ligger på femte plats i Sverige vad gäller kommunerna med minst skuldsättningsgrad och vi ligger bland de 20-25 bästa kommunerna i Sverige om man jämför det egna kapitalet och rörelsekapitalet. Samtidigt har vi en god kostnadskontroll där alla nämnder och styrelser klarar sin verksamhet med den budget man har fått sig tilldelad.

Det är otroligt hedrande att vi under 2016 av företagarna i Svenskt Näringslivs undersökning för andra året i rad blev utsedda till den kommun som har det bästa företagsklimatet i landet. Glädjande nog satsar flera företag på att bygga ut sina verksamheter; Göinge Bil, Lindvalls och Konecranes samt den påbörjade satsningen av Preem/Rasta är några exempel. Årets ranking blev den bästa någonsin för kommunen, där vi fick sju topp fem-placeringar och tre förstaplatser i konkurrens med 290 kommuner. 
Tack till alla er, inte minst inom näringslivet, som bidragit till denna fantastiskt, goda utveckling!


Under 2016 har fiberutbyggnaden verkligen tagit fart. Genom ett framgångsrikt samarbete med Telia/Skanova har utbyggnaden av fiber i kommunens fyra tätorter genomförts. Tre fiberföreningar har också blivit beviljade stöd, varav en – Hannabads fiberförening – också har påbörjat arbetet med att gräva ner fiber. Under nästa år kommer de två andra föreningarna att sätta igång. Detta innebär att vi redan under 2017 kommer att nå det nationella målet att 90 % av befolkningen ska ha tillgång till fiber med en överföringskapacitet om minst 100 mbit/s. Detta till en minimal kommunal kostnad.
Ett stort tack till alla er som arbetat så engagerat för att bidra till detta goda resultat!
Det är roligt att så många vill vara med och bidra till den här positiva utvecklingen och det är verkligen många som kan berömma sig av våra framgångar; de är resultatet av ett gemensamt arbete. Vi har ett gott samarbete med såväl den ideella sektorn, föreningslivet och näringslivet där många engagerar sig för att göra kommunen attraktiv. 
Tack till alla er som på olika sätt bidrar till vårt framgångsrika arbete!

Vår historiskt stora satsning på att göra skollokalerna ändamålsenliga har fortsatt. Den omfattande renoveringen av Strömsnässkolan har fortsatt liksom upprustningen av Traryds skola. Detta är viktigt inte minst med tanke på våra barn och ungdomar. En annan viktig investering har varit ombyggnaden av Eklidens kök samt renoveringen av Vandrarhemmet.

Under året har vi arbetat för att Vårdcentralen i Strömsnäsbruk ska få vara kvar som en fullvärdig vårdcentral. Glädjande nog har Region Kronoberg ställt sig positiva till vårt förslag och i slutet av året fick vi beskedet att regionen ställer sig bakom den gemensamma satsning som vi nu påbörjat planeringen för. Även detta är en stor framgång.
Jag vill därför också rikta ett tack till de politiker och tjänstemän inom Region Kronoberg som lyssnat till oss och våra ambitioner!

Arbetet med kommunikationerna har även under 2016 varit intensivt. Trafikstarten på Markarydsbanan med pågatåg mellan Markaryd och Halmstad kommer allt närmare sitt förverkligande genom de steg – om än försiktiga – som nu tas av politikerna i Region Halland.


Inflyttningen har fortsatt att öka och invånarantalet kommer vid årsskiftet att vara drygt 9.900 personer. Detta har inneburit att vi behöver fler bostäder, något som vi arbetat intensivt med att planera för. Arbetet med att skapa trygghetsbostäder för äldre pågår och våra privata bostadsföretag har fortsatt att bygga och renovera. 
Ett tack till er för de satsningar ni gör!

Den stora utmaningen framöver kommer att bli integrationen. Här har jag drivit kravet på en mer flexibel lösning i stället för den uppdelning vi har idag, där staten inte förmår att fullgöra sina åtaganden. Det kommer att krävas betydligt mer av samverkan för att vi ska lyckas integrera alla de nyanlända som valt att bosätta sig i Markaryds kommun. Därför är det mycket glädjande att Arbetsförmedlingen och kommunen nu lyckats förbinda sig att genomföra ett stort antal aktiviteter genom den integrations- och arbetsmarknadsplan som vi gemensamt tagit fram och ställt oss bakom.

Även om det mesta varit positivt finns det sådant som varit mindre roligt. Som jag redan nämnt har Markaryds kommun, enligt min uppfattning, en central ledningsgrupp som arbetar övergripande och strategiskt för kommunens bästa. Resultatet har inte låtit vänta på sig. Det strategiska arbete som nu sker, har på kort tid inneburit en betydligt bättre styrning och ledning vilket också resulterat i väsentliga förbättringar av såväl verksamheter som ekonomi. Hade detta skett i ett vanligt företag hade ledningen fått beröm av alla. Nu handlar det emellertid om en kommunal verksamhet och då blir det väldigt tydligt att dessa framgångar inte applåderas eller välkomnas av alla.

Mitt nyårslöfte till kommuninvånarna blir därför att jag kommer att fortsätta arbeta för ett gott samarbetsklimat med alla de aktörer som vill fortsätta bidra till en utveckling som för Markaryds kommun framåt. Det är där jag vill lägga min energi, tillsammans med andra, i ett utvecklande arbete som ger energi och som leder till resultat. Glädjande nog vet jag att vi är många som vill vara med i det arbetet och därför är jag övertygad om att även 2017 kommer att bli ett minst lika intensivt år som kommer att innebära att Markaryds kommun även fortsättningsvis utvecklas på ett positivt sätt.

Tack för det här året – nu börjar vi snart ett nytt! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar