fredag 27 maj 2016

Förslag om åtgärder för att förbättra integrationsarbetet

Motion från Kristdemokraterna:

- En av vårt lands stora utmaningar, för att inte säga den allra största, är integrationen av de flyktingar som sökt sig till Sverige. Helt avgörande är då hur väl vi lyckas med att få människor i arbete. Det säger Ingegerd Lenander (KD), ledamot i socialnämnden och kommunfullmäktige som undertecknat motionen. Detta är en av de viktigaste frågorna vi har att hantera under de kommande åren även i Markaryds kommun.

Den som har ett arbete att gå till får inte bara språkträning och kunskap om hur det svenska samhället fungerar utan kan också etablera svenska kontakter. Allt detta har stor betydelse för vidare förankring på arbetsmarknaden där målet på sikt självfallet är egenförsörjning med alla de positiva effekter detta har för såväl den enskilde som för samhället. Det är därför viktigt att vi använder etableringstiden på bästa sätt för varje individ.

Markaryds kommun är en stor arbetsgivare och bör som sådan gå före med goda exempel.

Ett sätt är att inrätta särskilda vårdserviceteam för att kunna varva språkundervisning och praktik. Genom vårdserviceteamen skulle undersköterskorna avlastas en del uppgifter som t.ex. tvätt, städning o disk. Detta är viktiga uppgifter men de kräver inte vårdutbildning. Den utbildade vårdpersonalen skulle härigenom fullt ut kunna ägna sig åt de uppgifter som är tydligt kopplade till den kompetens de tillägnat sig under sin formella vård- och omsorgsutbildning. 

Kristdemokraterna förslår därför att det inrättas särskilda vårdserviceteam i syfte att underlätta den enskildes integrering i det svenska samhället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar