lördag 16 april 2016

Föreningsstämma med SSJF
Det civila samhället utgör en fantastisk kraft och tillgång och i Markaryds kommuns föreningsregister finns drygt 135 föreningar registrerade. En av dessa är SSJF (Skåne-Smålands Jernvägsmuseiförening) som idag hade sin föreningsstämma i stationshuset i Strömsnäsbruk. Jag hade tillfrågats att sitta som ordförande vid stämman, ett förtroende som jag gärna tackar ja till.

Fjolåret har varit lite besvärligt för föreningen, men trots det var stämningen god och man ser med tillförsikt framtiden an. Redan nästa helg inbjuder man till "Tågsläpp", då en rad av alla fordon föreningen förfogar över kommer att visas upp. Detta blir också starten på säsongen och tågsläppet kommer att följas av fler aktiviteter under detta jubileumsår då föreningen fyller 30 år.

Föreningens medlemmar lägger ner ett stort mått av ideellt engagemang. Man har verkligen gjort en stor kulturgärning genom att vårda såväl fastigheter som bansträckning, fordon och andra inventarier, vilka annars hade förfallit eller skingrats för vinden. Ett imponerande arbete som är väl värt att uppmärksammas. Ett besök i stationshuset eller i lokstallarna är värt att rekommendera. Här finns också ett museum med många intressanta saker från Skåne-Smålandsjärnvägens historia. Lycka till med aktiviteterna under jubileumsåret!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar