lördag 5 juli 2014

Om lagring av hästgödsel i Hannabad #2Den skriftliga reservation som ordföranden och en ledamot i miljö- och byggnadsnämnden lämnade i i samband med justeringen av ärendet om gödselstacken i Hannabad utgör en mycket intressant läsning. Om det inte finns anledning att reagera på det här, då vet jag inte när man ska reagera! Reservationen visar med tydlighet att det finns fog för den kritik jag tidigare fört fram i ärendet.
 
Det finns en rad omständigheter i det här ärendet som fortfarande inte lyfts fram i medias rapportering. Den drabbade partens version har fortfarande inte kommit fram i medias ”bevakning”. Att göra en research av vad som förevarit, liksom hur ärendet under flera år behandlats, är inte lika intressant. Däremot blir det ju en smaskig nyhet med ett kommunalråd som lägger sin näsa i blöt. Varför jag valt att göra detta har P4 Kronoberg fortfarande inte redovisat till allmänheten.
 
Som jag förstår det erkänner kommunallagen bara en nivå i en kommun; den politiska. Den enda tjänsteman som omnämns i kommunallagen är kommunchefen. Utgångspunkten är att det är uppgifter, inte ansvar, som delegeras från kommunfullmäktige ner i den kommunala organisationen. Jag kan erinra mig en rad reportage där ledande politiker försöker smita undan detta ansvar då frågan ”det är ju du som är ytterst ansvarig” ställs. I mitt fall blir frågan i stället ”varför lägger du dig i” då jag inte kan ifrågasättas för att ha tagit ansvar.
 
P4 Kronoberg ägnade nästan en hel timme förra fredagen åt att ge ärendet ett löjes skimmer liksom att "granska mig". Reportrarna Maria Pettersson och Per Brolléus erbjöd inte mig att kommentera vare sig den anmäldes påståenden, miljöchefens påståenden eller statsvetaren Erik Wångmars kommentarer.
 
I intervjun med miljöchefen gick denne ganska snart till angrepp på mig som politiker och resenscerade även den lokala politiken i en sorts politisk kommentar. Miljöchefens agerande och ansvar i hur ärendet beretts och hur sammanträdet arrangerats styrker bara min uppfattning; Under alla mina år som politiker har jag inte varit med om ett liknande fall av så sällsynt dåligt omdöme från en tjänsteman i ledande ställning!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar