måndag 21 juli 2014

Fel igen, Nobuaki Kudo (MP)!

Till slut faller man på eget grepp! Den senaste i raden att falla i den grop han försökt gräva åt andra är Nobuaki Kudo, språkrör för Miljöpartiet i Markaryds kommun, som i en insändare i dagens Smålänningen påstår att en skriftlig reservation skulle ha lämnats in efter det att protokollet justerats. ”Händelser som denna urholkar demokratin”, skriver han självsäkert i sin insändare.

På Markarydssidan, i samma tidning, konstaterar Smålänningens reporter att Kudos påståenden är fullständigt felaktiga och att såväl protokollsjusteringen som den skriftliga reservationen hanterats helt i laga ordning. Nobuaki Kudo har således inte heller den här gången kontrollerat fakta, något som i hans fall är mera regel än undantag.

Under hela den här mandatperioden har Kudo nämligen agerat flitigt på precis samma sätt. Otaliga är de insändare, debattartiklar och interpellationer han skrivit med mer eller mindre felaktiga och grundlösa påståenden. Men till slut trillar man dit och en lögn blir inte en sanning oavsett hur många gånger den upprepas. Och som en ödets ironi är det lokaltidningen Smålänningen som avslöjar honom.

Däremot har Kudo inget att säga i själva sakfrågan. Det hade i och för sig varit ganska oväntat om en miljöpartist skulle vara emot att två andra miljöpartister lagrar all sin hästgödsel så nära sin grannes altan och dricksvattenbrunn det går att komma. Det är uppenbarligen ett agerande som kommer att vara helt i sin ordning om miljöpartiet i Markaryd får bestämma. Sådana förhoppningar från miljöpartisterna i Markaryd tror jag dock att väljarna är kloka nog att punktera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar